Progerija (od gr. progeros, koji stari pre vremena) je zajednički naziv za nasledne bolesti koje karakteriše preuranjeno, prevremeno starenje i kratak životni vek.

Hatčinson-Gilfordov sindrom; kod obolelih od ovog sindroma, morfologija jedra u ćelijama je veoma različita (desno, dole) u odnosu na tipičan oblik u ćelijama zdravih osoba (gore, desno).

U bolesti prevremenog starenja spadaju:

Spoljašnje veze

uredi