Produktivnost rada

Produktivnost rada je prosečna proizvodnja po jedinici utrošenog rada, odnosno prosečno utrošeni rad potreban za izradu jedinice proizvoda. Časovna produktivnost rada je odnos ostvarene proizvodnje i broja radnik-časova. Dnevna produktivnost rada je odnos ostvarene proizvodnje i broja radnik-dana. Osim stvarnih časova rada, ovaj pokazatelj obuhvata i vreme kada pojedini zaposleni nisu radili. Mesečna i godišnja produktivnost rada je odnos ostvarene proizvodnje i broja zaposlenih (svi zaposleni u preduzeću). Pri obračunu ovih pokazatelja obuhvata se i izgubljeno vreme u toku meseca (godine) usled godišnjih odmora i izostanaka s posla.

Načini merenja produktivnosti rada  

uredi

1. Produktivnost rada kada je izražena proizvodnja u naturalnom i uslovno-naturalnom izrazu (može se koristiti kada se proizvodi samo jedan proizvod ili kada jedan proizvod ima najveće učešće u ukupnoj proizvodnji preduzeća).

Može se izraziti na dva načina:

  •   Kao prosečna proizvodnja po jedinici vremena: Pr = q/T, što je ovaj koeficijent veći (veći obim proizvodnje za 1 čas), to je i produktivnost veća.
  •   Kao utrošeno vreme stvarnog rada po jedinici proizvoda: Pr` = T/q, što je ovaj koeficijent veći (više vremena je potrebno za izradu jednog proizvoda) to je produktivnost manja.

2. Produktivnost rada kada je izražena proizvodnja u radnom  izrazu (kada ne raspolažemo podacima o stvarnim časovima rada, koristimo broj zaposlenih).

    Može se izraziti na dva načina:

  • Kao ostvarena količina proizvodnje po zaposlenom: Pr = q/L, što je ovaj koeficijent veći (veći obim proizvodnje po jednom zaposlenom) to je produktivnost veća.
  • Kao broj zaposlenih po jedinici proizvoda: Pr`= L/q, što je ovaj koeficijent veći (potreban broj zaposlenih za izradu jednog proizvoda) to je produktivnost manja.

3.  Produktivnost rada kada je izražena proizvodnja u vrednosnom izrazu

    Može se izraziti na dva načina:

  • Kao ostvarena vrednost proizvodnje po jedinici vremena: Pr = Sqp/ST, što je ovaj koeficijen veći (ostvarena veća vrednost proizvodnje za jedan čas), to je produktivnost veća.
  • Kao potrebno vreme za proizvodnju jedinice proizvedene vrednosti: Pr` = ST/Sqp, što je ovaj koeficijent veći (potrebno više vremena da se proizvede jedinica proizvedene vrednosti), to je produktivnost manja.[1]

Reference

uredi
  1. ^ Seal, Lizzie (28. 1. 2017). „Anette Ballinger: Gender, Truth and State Power: Capitalising on Punishment”. Feminist Legal Studies. 25 (3): 385—387. ISSN 0966-3622. doi:10.1007/s10691-017-9339-y. 

Literatura

uredi
  • Statistika, Radmila Dragutinović Mitrović, Data Status, 2013. g. str. 298—301.

Spoljašnje veze

uredi