Protivrečnost (ili Kontradikcija) je sastavni (često završni) deo matematičkog dokaza, koji potvrđuje da pretpostavka kojom je počet dokaz nije matematički tačna. Zasniva se na ideji da u jednom konkretnom matematičkom modelu međusobno demantujući iskazi i ne mogu biti istovremeno tačni.

Primer uredi

Pretpostavimo da je   racionalan broj. Kako svaki racionalan broj može da se napiše u obliku količnika dva uzajamno prosta cela broja (gde je imenilac različit od nule), pišemo  . Kada kvadriramo datu jednačinu dobijamo da je 2*b2=a2. Iz date jednačine dobijamo da je a2 paran broj, iz čega sledi da je a paran broj. Pišemo da je a=2c, pa zamenjujemo:2*b2=(2c)2, odnosno 2*b2=4c2. Sređivanjem jednačine dobijamo da je b2=2c2 i zaključijemo da brojevi a i b imaju zajednički delilac, odnosno da nisu uzajamno prosti kao što smo na početku dokaza pretpostavili. Dakle, došli smo do kontradikcije (#) i dokazali da je koren iz 2 iracionalan broj.