Profilacija

Profilacija je arhitektonski izraz- određivanje oblika npr. za traku od materijala različitih oblika u presjeku koji se koristi za tranziciju između dvije površine ili kao dekoracija. Profililacija je obično napravljena od drveta, kamena ili gipsa ali može biti napravljena i od plastike ili u modernoj gradnji od ojačanog stiropora sa malterisanom površinom.

Profili