Proces (računarstvo)

Proces, u računarstvu, je termin koji se koristi za obeležavanje trenutno izvršavanog programa - položaj instrukcije do koje se stiglo, vrednosti promenljivih, vrednosti pojedinačnih memorijskih adresa. Za razliku od niti, za svaki proces postoji poseban adresni prostor, što čini da se procesi međusobno ne vide i da je za deljenje podataka potrebno koristiti usluge operativnog sistema.

Zavisno od operativnog sistema, proces se može sastojati od više niti koje konkurentno izvršavaju instrukcije.

Kada se izvršava, proces menja stanje u kojem se nalazi. Stanje procesa je funkcija koja zavisi od trenutne aktivnosti samog procesa. Svaki proces se može obaviti biti u jednoj od sledećih pet stanja:

  1. Novi (new) proces je upravo kreiran
  2. Spreman (ready) proces čeka na izvršavanje
  3. Izvršavanje (running) proces se izvršava, odnosno procesor izvršava baš njegove instrukcije
  4. Čekanje (blocked) proces se izvršavao, ali je sada zaustavljen privremeno
  5. Završen (done) proces je zaustavljen i neće nastavljati sa daljim izvršavanjem, OS ga uskoro izbacuje iz skupa aktivnih procesa nasilnu pauzu.