Pjesme sa Zmijanja

Pjesme sa Zmijanja predstavljaju rukovet koju je napisao srpski akademik, kompozitor, etnomuzikolog, horovođa i pedagog Vlado S. Milošević. Komponovane su 1940. godine, a štampane u izdanju autora 1964. godine. Poslije uspješnog izvođenja na Kongresu muzičkih umjetnika u Beogradu 1950. godine, rukovet je relativno često izvođena. Svi napjevi koji su korišćeni pripadaju starijoj seoskoj tradiciji Zmijanja.

Notni zapis

Sadržaj rukoveti uredi

Redoslijed nizanja napjeva:

  • Ukopala nana Milovana
  • Zapjevaj, sivi sokole
  • Evo braće
  • Oj, rasti, rasti moj zeleni bore
  • Posadiću borić do borića
  • Visoka jela do neba
  • Titrale se đevojke

Vidi još uredi

Izvori uredi