Ramena kost

Делови рамене кости.
Делови рамене кости.

Рамена кост (лат. humerus) ili nadlaktična kost je duga kost koja seže od ramena do lakta. Na ramenoj kosti razlikujemo: gornji (proksimalni) kraj, trup ramene kosti (lat. corpus humeri) i donji (distalni) kraj.

Gornji kraj ramene kosti je uzglobljena sa lopaticom u ramenom zglobu (lat. articulatio humeri), a donji kraj s palčane kosti i lakatnom kosti u zglobu lakta (lat. articulatio cubiti).

Spoljašnje vezeUredi