Rantajm (engl. Runtime - u toku izvršavanja) računarskog programa, je izraz u informatici koji opisuje dejstvovanje računarskog programa, njegov tok od početka pa do kraja izvršavanja. Isti termin, tj. izraz se takođe koristi kao skraćenica za rantajm biblioteku. U informatici skup funkcija unutar jedne datoteke se zove biblioteka (engl. library).

U većini slučajeva, operativni sistem je odgovoran za pokretanje programa, osnovnu manipulaciju memorije i povezivanje programa sa dinamično povezujućim bibliotekama od kojih zavisi, te možemo slobodno reći da je pokrenuti operativni sistem rantajm. U nekim slučajevima, programski jezik je odgovoran za navedene operacije u toku izvršavanja, mada je to neuobičajeno u vodećim programskim jezicima i korisničkim operativnim sistemima.