Župa Raška je srednjovekovna srpska župa koja se nalazila u oblasti oko današnjeg Novog Pazara. Nije moguće bliže odrediti njen opseg (podaci kojima se raspolaže, odnose se na levu obalu Raške reke, do podnožja planine Golije) a obuhvatala je više sela (Deževo, Hropalica, Drameki, Bekovo, na izvotištu Tušimlje, rečica i selo Ljudska, Miščići – Mičići, Prpore, Belo Polje, Sebimilja i druga) koje su držali pojedini vlastelini (pominje se Dobrosav Stepković) a zna se i za sela u vlasništvu manastira Banjske. U ovoj župi je po kazivanju Sv. Save, njegov otac Stefan Nemanja sazidao manastir Sv. Đorđa, a majka mu se zakaluđerila u župskom Bogorodičinom manastiru. Selo Deževo (na istoimenoj levoj pritoci Raške) poznato je iz 1282. godine: u njemu je Dragutin predao vlast mlađem bratu Milutinu.

Ostaci starog Trgovišta u središtu srednjovekovne župe Raške
Prodor Turaka u Rašku oblast sredinom 15. veka

Tokom 14. veka, u samom srešištu župe Raške, neposredno ispod Starog Rasa, razvilo se značajno trgovačko mesto, staro Trgovište (današnji lokalitet Pazarište). Krajem 14. i početkom 15. veka, stara župa Raška pripadala je Zemlji Brankovića. Sredinom 15. veka, u vreme konačnog turskog osvajanja Raške oblasti, nedaleko od starog Trgovišta, koje su Turci prozvali "Eski Bazar" odnosno Stari Pazar, osnovano je novo tržno mesto (Novo Trgovište), koje su Turci prozvali "Jeni Bazar" (današnji Novi Pazar).

Vidi još uredi

Literatura uredi