Readaptacija je proces ponovne adaptacije ličnosti zbog bitno izmenjenih životnih okolnosti što zahteva učenje novih oblika ponašanja kako bi se izbegli sukobi. Termin je širok i obuhvata različite životne okolnosti počev od preseljenja u neko drugo mesto ili zemlju, dužeg boravka u ustanovama koje se bave tretmanom asocijalnog ponašanja, socijalnih sukoba, razvoda, ili zasnivanja novih veza. Slučajevi telesnog oštećenja koji zahtevaju odgovarajuću rehabilitaciju uvek su povezani i sa procesom readaptacije na novonastale životne okolnosti koje invaliditet po sebi nužno izaziva.

Literatura

uredi