Rizik je mogućnost nekontrolisanog gubitka nečega vrijednog. Vrijednosti (kao što su fizičko zdravlje, društveni položaj, emocionalno blagostanje ili finansijsko bogatstvo) mogu se steći ili izgubiti ako se rizikuje određenim djelovanjem ili neaktivnošću. Kada rizik postoji, moraju postojati bar dva moguća ishoda (ukoliko sigurno znamo da će se gubitak dogoditi, tada rizik ne postoji). Najmanje jedan od mogućih ishoda mora da bude nepoželjan. To može biti gubitak u smislu da je nešto što osoba poseduje izgubljeno, ili to može biti dobitak manji od mogućeg. Na primjer, investitor koji propusti povoljnu priliku gubi dobitak koji je mogao ostvariti (npr. novac).

Vidi još uredi