Rimski kalendar

Rimski kalendar je malo drugačiji od današnjeg kalendara koji ima 12 meseci. U rimsko doba godina je počinjala u proleće (martom), a trajala je deset meseci. Nazivi meseci su bili:

  1. Martius (31 dan)
  2. Aprilis (30 dana)
  3. Maius (31 dan)
  4. Junius (30 dana)
  5. Quintilis (31 dan)
  6. Sextilis (30 dana)
  7. September (30 dana)
  8. October (31 dan)
  9. November (30 dana) i
  10. December (30 dana)
Rimski kalendar

Vidi jošUredi