Rodopske planine

најстарији планински масив на Балканском полуострву

Rodopske planine (Rodopi) su najstariji planinski masiv na Balkanskom poluostrvu. Prostire se između reke Marice na istoku, Dinarskog i Šarsko-pindskog planinskog lanca na zapadu i Karpatsko-balkanskih planina na severoistoku.

Rodopske planine
Jezero Vača sa planine Rodopi, Bugarska
Geografija
Države Srbija
 Bugarska
 Severna Makedonija
 Grčka

Planine su građene od kristalastih škriljaca, sa mermerom, granitom i mlađim vulkanskim stenama.

Stare stene, nabrane u gornjem paleozoiku, kasnije erodovane i ponovo uzdignute okomitim kretanjem duž raseda.

Najveća rasprostranjenost je u južnoj Bugarskoj, gde se nalazi najstarije jezgro masiva (pravi Rodopi), sa najvišim vrhom na planini Rili (Musala 2925 m). Rodopske planine se pružaju i na teritorije Severne Makedonije i Srbije.

U Severnoj Makedoniji obuhvataju područje između doline Vardara i makedonsko-bugarske granice (Osogovska planina (2252 m), Plačkovica (1754 m), Ogražden (1744 m). Pravim Rodopima je sličan Pelagonijski masiv (Jakupica (2540 m) zapadno od Vardara.

U Srbiji između reka Ibra i Morave i u Šumadiji, preovladavaju niža rodopska pobrđa i osamljene planine od mezozojskih i tercijarnih sedimenata na staroj podlozi. Rodopske planine se pružaju sa desne i leve strane Južne i Velike Morave. Sa desne strane nalaze se planine: Dukat, Koćura, Besna Kobila, Vardenik, Čemernik, Ruj-planina, Seličevica, Stalaćka brda, Bukovik i Resavski humovi, dok se sa leve strane protežu: Kukavica, Vidojevica, Jastrebac, Juhor, Crni vrh i Azanjske planine.

Planine su bogate ležištima: hroma, olova, cinka, gvožđa, zlatonosne i drugih ruda.

Prirodna šumska vegetacija je proređena. Najviše planinske delove od 1800 do 2000 m, pokrivaju pašnjaci.

Vidi još uredi

Literatura uredi

Spoljašnje veze uredi