Savet federacije SFRJ

Savet federacije (mkd. Совет на Федерацијата; sloven. Svet federacije) bio je savetodavno telo u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (FFRJ), koje se bavilo razmatranjem pitanja opšte politike, od 1963. do 1991. godine.

Savet je uveden Ustavom SFRJ aprila 1963. godine. Sednice saveta sazivao je predsednik Republike, a kasnije predsednik Predsedništva SFRJ.

Članove Saveta federacije biralo je, na predlog Predsednika Republike (kasnije Predsedništva SFRJ), Savezno veće Skupštine SFRJ. Za članove Saveta federacije birani su bivši savezni i republički funkcioneri, funkcioneri društveno-političkih i drugih organizacija i istaknute ličnosti, narodni heroji i dr.

Pored Saveta federacije u SFRJ je postojao i Savet narodne odbrane.

Članovi Saveta federacije uredi

1963. uredi

Spisak članova Saveta federacije koje je 30. juna 1963. izabrala Savezna narodna skupština:[1]

1967. uredi

Spisak članova Saveta federacije koje je 18. maja 1967. izabrala Savezna skupština:[2]

 1. Nisim Albahari
 2. Ivo Andrić
 3. Vlajko Begović
 4. Rodoljub Čolaković
 5. Ethem Ćemo
 6. Uglješa Danilović
 7. Ratko Dugonjić
 8. Avdo Humo
 9. Niko Jurinčić
 10. Osman Karabegović
 11. Pašaga Mandžić
 12. Milutin Morača
 13. Đuro Pucar
 14. Vlado Šegrt
 15. Vojo Todorović
 16. Savo Brković
 17. Peko Dapčević
 18. Blažo Jovanović
 19. Mihajlo Lalić
 20. Veljko Milatović
 21. Andrija Mugoša
 22. Vojo Nikolić
 23. Krsto Popivoda
 24. Vlado Popović
 25. Veljko Vlahović
 26. Svetozar Vukmanović
 27. Veljko Zeković
 28. Antun Augustinčić
 29. Vladimir Bakarić
 30. Anka Berus
 31. Jakov Blažević
 32. Zvonko Brković
 33. Josip Cazi
 34. Dušan Čalić
 35. Ivan Gošnjak
 36. Josip Hrnčević
 37. Vlado Janjić
 38. Veljko Kovačević
 39. Ivan Krajačić
 40. Vicko Krstulović
 41. Karlo Mrazović
 42. Bogdan Oreščanin
 43. Ivan Rukavina
 44. Mika Špiljak
 45. Mihajlo Apostolski
 46. Ljupčo Arsov
 47. Strahil Gigov
 48. Mito Hadži Vasilev
 49. Slavko Janevski
 50. Lazar Koliševski
 51. Elisije Popovski
 52. Vidoje Smilevski
 53. Borko Temelkovski
 54. Azem Zulfikarić
 55. Viktor Avbelj
 56. Aleš Bebler
 57. Bogdan Brecelj
 58. Edvard Kardelj
 59. Franc Leskošek
 60. Ivan Maček
 61. Miha Marinko
 62. Rade Pehaček
 63. Lidija Šentjurc
 64. Vida Tomšič
 65. Josip Vidmar
 66. Boris Ziherl
 67. Spasenija Cana Babović
 68. Oskar Davičo
 69. Fadil Hodža
 70. Pavle Jovićević
 71. Memed Malić
 72. Miloš Minić
 73. Dušan Mugoša
 74. Kosta Nađ
 75. Dušan Petrović Šane
 76. Koča Popović
 77. Milentije Popović
 78. Ilija Rajačić
 79. Marko Ristić
 80. Ida Sabo
 81. Pavle Savić
 82. Vladimir Simić
 83. Ratko Sofijanić
 84. Petar Stambolić
 85. Pal Šoti
 86. Mijalko Todorović
 87. Jovan Veselinov

1971. uredi

Spisak članova Saveta federacije koje je 30. jula 1971. izabrala Savezna skupština:[3]

 1. Vera Aceva
 2. Nisim Albahari
 3. Ivo Andrić
 4. Mihailo Apostolski
 5. Ljupčo Arsov
 6. Antun Augustinčić
 7. Viktor Avbelj
 8. Spasenija Cana Babović
 9. Filip Bajković
 10. Vladimir Bakarić
 11. Aleš Bebler
 12. Vlajko Begović
 13. Anka Berus
 14. Bogdan Brecelj
 15. Zvonko Brkić
 16. Savo Brković
 17. Josip Cazi
 18. Dušan Čalić
 19. Rodoljub Čolaković
 20. Edhem Čamo
 21. Uglješa Danilović
 22. Peko Dapčević
 23. Oskar Davičo
 24. Boro Drmončić
 25. Demir Firuz
 26. Strahil Gigov
 27. Ivan Gošnjak
 28. Aleksandar Grličkov
 29. Fadilj Hodža
 30. Avdo Humo
 31. Josip Hrnčević
 32. Albert Jakopič
 33. Slavko Janevski
 34. Vlado Janić Capo
 35. Đurica Jojkić
 36. Blažo Jovanović
 37. Pavle Jovićević
 38. Niko Jurinčić
 39. Ante Jurjević
 40. Jovo Kapičić
 41. Osman Karabegović
 42. Edvard Kardelj
 43. Lazar Koliševski
 44. Slavko Komar
 45. Veljko Kovačević
 46. Ivan Krajačić
 47. Vicko Krstulović
 48. Boge Kuzmanovski
 49. Mihailo Lalić
 50. Vojo Leković
 51. Franc Leskošek
 52. Ivan Maček
 53. Šefket Maglajlić
 54. Mehmed Maličić
 55. Veselinka Malinska
 56. Pašaga Mandžić
 57. Miha Marinko
 58. Slobodan Marjanović
 59. Moma Marković
 60. Cvijetin Mijatović
 61. Miloš Minić
 62. Milutin Morača
 63. Karlo Mrazović
 64. Andrija Mugoša
 65. Dušan Mugoša
 66. Ašim Mustafa
 67. Kosta Nađ
 68. Vojo Nikolić
 69. Bogdan Oreščanin
 70. Đoko Pajković
 71. Radovan Papić
 72. Rado Pehaček
 73. Puniša Perović
 74. Dušan Petrović Šane
 75. Krsto Popivoda
 76. Vladimir Popović
 77. Elisije Popovski
 78. Đuro Pucar
 79. Dobrivoje Radosavljević
 80. Hidžet Ramadani
 81. Petar Relić
 82. Marko Ristić
 83. Ivan Rukavina
 84. Ida Sabo
 85. Pavle Savić
 86. Vladimir Simić
 87. Vidoje Smilevski
 88. Petar Stambolić
 89. Velimir Stojnić
 90. Vlado Šegrt
 91. Lidija Šentjurc
 92. Pal Šoti
 93. Mika Špiljak
 94. Borko Temelkovski
 95. Mijalko Todorović
 96. Vojo Todorović
 97. Vida Tomšič
 98. Ivo Vejvoda
 99. Jovan Veselinov
 100. Josip Vidmar
 101. Veljko Vlahović
 102. Todor Vujasinović
 103. Svetozar Vukmanović
 104. Veljko Zeković
 105. Boris Ziherl
 106. Milorad Zorić

Naknadno izabrani članovi Saveta federacije:

 1. Srđa Prica, izabran 21. jula 1972.[4]

Reference uredi

 1. ^ „Službeni list SFRJ 29/63” (PDF). www.slvesnik.com.mk. 24. 7. 1963. 
 2. ^ „Službeni list SFRJ 24/67” (PDF). www.slvesnik.com.mk. 31. 5. 1967. 
 3. ^ „Službeni list SFRJ 34/71” (PDF). www.slvesnik.com.mk. 5. 8. 1971. 
 4. ^ „Sl. list SFRJ 39/72” (PDF). slvesnik.com.mk. 27. 7. 1972. str. 839.