Prepodobni Serapion Tmuiški ili Serapion Tmuitski je bio episkop Tmuisa (u južnom Egiptu) i nastojatelj tzv. Arsinojskih manastira u Nitrijskoj pustinji, u kojima je bilo oko jedanaest hiljada monaha. Bio je drug svetog Antonija Velikog. Paladije i Sozomen nazivaju ga Velikim. Umro je oko 366. godine. Sveti Serapion pisao je: "Ne misli da je bolest teška; težak je samo greh... Bolest nas prati samo do groba, a greh sleduje za grešnikom i posle groba".

Sveti Serapion Tmuiški

Srpska pravoslavna crkva slavi ga 21. marta po crkvenom, a 3. aprila po gregorijanskom kalendaru.

Spoljašnje veze uredi

Napomena: Ovaj članak, ili jedan njegov deo, izvorno je preuzet iz Ohridskog prologa Nikolaja Velimirovića.