Seciranje (od lat. dissecare isecati na delove; disecirati; disekcija), je rastavljanje na delove tela umrle životinje ili biljke radi proučavanja njene anatomske građe. Autopsija se koristi u patologiji i sudskoj medicini za utvrđivanje uzroka smrti čoveka. Seciranje manjih biljaka i životinja sačuvanih u rastvoru formaldehida obično se izvodi ili demonstrira na časovima biologije i prirodnih nauka u osnovnoj i srednjoj školi, dok opsežna seciranja leševa odraslih i dece, izvode studenti medicine na medicinskim fakultetima kao deo nastave iz predmeta kao što su anatomija, patologija i sudska medicina. U poslednjem slučaju, seciranje se obično izvodi u mrtvačnici ili u anatomskoj laboratoriji.

Seciranje je korišteno vekovima za istraživanje anatomije. U novije vreme, primedbe na upotrebu leševa su dovele do upotrebe alternativnih računarskih grafičkih modela, uključujući virtuelno seciranje trodimenzionalnih organa živih organizama. Najranija seciranja u Evropi potiču od starih Grka, a Teofrast je seciranje nazvao ανά τέμνειν (ana temnein) u značenju „seči na delove”.

Vidi još Uredi