Sistem organa

Primer sistema organa: nervni sistem
Delovi nervnog sistema na svojim mestima u telu čoveka

Sistem organa je grupa organa koji zajedno rade kao biološki sistem za obavljanje jedne ili više funkcija. Svaki sistem organa obavlja određeni posao u telu i sastoji se od određenih tkiva.

Sistemi organa i njihove funkcijeUredi

Ovi specifični sistemi su široko proučavani u anatomiji. Prisutni su u mnogim vrstama životinja.