Skupština SR Srbije

Skupština Socijalističke Republike Srbije je bila najviši organ vlasti u okviru prava i dužnosti društveno-političke zajednice u Socijalističkoj Republici Srbiji, od 1945. do 1990. godine.

Skupština SR Srbije je konstituisana 9. aprila 1945. godine na zasedanju Antifašističke skupštine narodnog oslobođenja Srbije (ASNOS) kada je ASNOS preimenovan u Narodnu skupštinu Srbije. Nakon izbora za Ustavotvornu skupštinu, održanih 10. novembra 1946. godine, Narodna skupština je 17. januara 1947. godine donela Ustav NR Srbije kojim je Skupština promenila naziv u Narodna skupština Narodne Republike Srbije. Ovaj naziv Skupština je nosila do donošenja novog Ustava, 1963. godine kada je preimenovana u Skupštinu Socijalističke Republike Srbije.

Skupština je u periodu od 1945. do 1953. bila jednodomna, a od 1953. do 1990. godine je imala više veća. Od 1953. do 1963. su postojala dva veća — Republičko veće i Veće proizvođača, od 1963. do 1974. je postojalo pet veća — Republičko veće, Privredno veće, Prosvetno-kulturno veće, Socijalno-zdravstveno veće i Organizaciono-političko veće, a od 1974. do 1990. godine tri veća — Veće udruženog rada, Veće opština i Društveno političko veće. Izvršni organ Skupštine je predstavljalo Izvršno veće Skupštine SR Srbije, a pre toga Vlada NR Srbije.

Prezidijum Narodne skupštineUredi

Prema Ustavu Srbije donetom 1947. godine ulogu šefa države obavljao je Prezidijum Narodne skuštine koji je bio kolektivni organ i sastojao se od predsednika, tri potpredsednika, jednog sekretara i najviše 30 članova. Prezidijum Narodne skupštine je konstituisan 9. aprila 1945. godine na zasedanju ASNOS-a, kada je Predsedništvo ASNOS preraslo u Predsedništvo (Prezidijum) Narodne skupštine, a dotadašnji predsednik Predsedništva ASNOS Siniša Stanković postao predsednik Predsedništva, kao i ujedno predsednik Narodne skupštine. Nakon donošenja Ustava, 17. januara 1947. godine Narodna skupština je Stankovića izabrala za predsednika Prezidijuma Narodne skupštine i on je ovu funkciju obavljao do ukidanja ove funkcije, donošenjem Ustavnog zakona, februara 1953. godine.

Sazivi skupštinaUredi

Skupštine Srbije 1944 — 1947
saziv
p. mandata
k. mandata
predsednik
potpredsednik/ci
sekretar/i
Antifašistička skupština narodnog oslobođenja Srbije 9. novembar 1944. 9. april 1945. Siniša Stanković Aleksandar Ranković, Stanoje Simić i Radovan Grujić Petar Stambolić i Milorad Vlajković
Narodna skupština Srbije 9. april 1945. 20. novembar 1946. Siniša Stanković Aleksandar Ranković, Stanoje Simić i Radovan Grujić Petar Stambolić i Milorad Vlajković
Ustavotvorna skupština Srbije 20. novembar 1946. 17. januar 1947. Aćim Grulović Dušan Petrović Šane Velibor Ljujić
Sazivi Narodne skupštine Narodne Republike Srbije 1947 — 1963
saziv
p. mandata
k. mandata
predsednik
potpredsednik/ci
sekretar/i
Narodna skupština NR Srbije (prvi saziv) 17. januar 1947. 8. april 1951. Aćim Grulović (do 1948) / Isa Jovanović Dušan Petrović / Pavle Jovićević / Kosan Pavlović Velibor Ljujić / Ljubinka Milosavljević Buba / Milovan Batanović
Narodna skupština NR Srbije (drugi saziv) 8. april 1951. 11. septembar 1953. Isa Jovanović Ninko Petrović i Pavle Jovićević Živan Dimitrijević i Boško Krstić
Narodna skupština NR Srbije (treći saziv) 14. decembar 1953. 7. januar 1958. Petar Stambolić (do 1957) / Jovan Veselinov Dušan Petrović Šane Selmo Hašimbegović
Republičko veće Nikola Grulović Fadilj Hodža Radenko Broćić, Zora Krdžalić i Ilija Đukić
Veće proizvođača Vladimir Vujović / Nedeljko Karaičić Nedeljko Karaičić / Borislav Novaković / Moca Sumbulović Mirko Čelar, Đorđe Matić i Rešad Ibrahim
Narodna skupština NR Srbije (četvrti saziv) 12. april 1958. 9. april 1963. Jovan Veselinov Voja Leković Milivoje Radovanović
Republičko veće Dušan Bratić Nikolija Petrović Dragoljub Kirćanski, Tankosava Simić i Milovan Radojević
Veće proizvođača Dušan Puđa Branislava Tešić Momčilo Pajević, Stanoje Marković i Radomir Vučković
Sazivi Skupštine Socijalističke Republike Srbije 1963 — 1974
saziv
p. mandata
k. mandata
predsednik
potpredsednik/ci
sekretar/i
Skupština SR Srbije (peti saziv) 25. jun 1963. 20. april 1967. Dušan Petrović Dobrivoje Radosavljević i Džavid Nimani Milivoje Kovačević
Republičko veće Dobrivoje Radosavljević / Bogoljub Stojanović Marija Jagodić / Milan Bačkalić / Desanka Romić Radiša Bogdanović
Privredno veće Dušan Puđa / Dušan Bogdanov Imre Teke / Ljubica Aržišnik Dušan Prica / Dragiša Miljković
Prosvetno-kulturno veće Svetislav Đurić Sadeta Buljubašić / Leposava Radović Radojko Krunić
Socijalno-zdravstveno veće Perka Vitorović / Sveta Popović Milan Palanački Božidar Vorkapić
Organizaciono-političko veće Svetolik Lazarević (do 1964) / Velibor Ljujić / Momčilo Milovanović Milisav Đurić Miodrag Zečević
Skupština SR Srbije (šesti saziv) 6. maj 1967. 25. april 1969. Miloš Minić Rista Antunović, Stjepan Krtanjek i Sinan Hasani Milan Mihailović i Nedeljko Radaković
Republičko veće Dragoslav Marković Živorad Mišić Radiša Bogdanović
Privredno veće Tankosava Simić Vojislav Vajda Dragiša Miljković
Prosvetno-kulturno veće Zoran Pjanić Leposava Radović Radojko Krunić
Socijalno-zdravstveno veće Sveta Popović Manojlo Budisavljević Božidar Vorkapić
Organizaciono-političko veće Momčilo Milovanović Vučko Ivković Miodrag Zečević
Skupština SR Srbije (sedmi saziv) 6. maj 1969. 19. april 1974. Dragoslav Marković Radovan Pantović, Sinan Hasani i Šandor Dobo Milan Mihailović i Nedeljko Radaković
Republičko veće Mirko Popović Aleksandar Trajković Radiša Bogdanović
Privredno veće Branko Mirković Radmilo Marinković Pero Kovačević
Prosvetno-kulturno veće Dragutin Tešić Milica Mijanović Radojko Krunić
Socijalno-zdravstveno veće Tankosava Simić Aleksandar Nikolić Božidar Vorkapić
Organizaciono-političko veće Boško Krunić Nikola Pavić Svetomir Petković
Sazivi Skupštine Socijalističke Republike Srbije 1974 — 1990
saziv
p. mandata
k. mandata
predsednik
potpredsednik/ci
generalni sekretar
Skupština SR Srbije (osmi saziv) 6. maj 1974. 20. april 1978. Živan Vasiljević Slobodan Gligorijević, Iso Njegovan i Refki Dauti Nikola Pavić
Veće udruženog rada Nikola Paunović Bogoljub Milovanović Pero Kovačević
Veće opština Milenko Mojsilović Dragomir Milenković Velimir Dogandžić
Društveno-političko veće Risto Jovanović Branko Jovanović Radiša Bogdanović
Skupština SR Srbije (deveti saziv) 5. maj 1978. 28. april 1982. Dušan Čkrebić Aljuš Gaši, Iso Njegovan, Slavoljub Rašković, Miloš Milosavljević i Petar Jovanović Igor Kitarović
Veće udruženog rada Branislav Penezić Nikola Stojanović Pero Kovačević
Veće opština Miodrag Bogdanović Olga Nikolić Velimir Dogandžić
Društveno-političko veće Milutin Milošević Milan Kojičin Radiša Bogdanović
Skupština SR Srbije (deseti saziv) 5. maj 1982. 24. april 1986. Branko Pešić (do 1984) / Slobodan Gligorijević Petar Kostić, Milan Dragović, Zlatija Đukić-Veljović, Imre Balint (do 1984) / Svetozar Grbić, Borisav Jović, Milutin Milošević i Zlatica Nastić Milan Radonjić
Veće udruženog rada Dragoslav Nikolić / Đorđe Janković Šaip Suka / Dragiša Petrović Milivoje Stanisavljević / Milorad Macić
Veće opština Petar Jovanović Novak Rodić Živorad Rajšić
Društveno-političko veće Milutin Milošević / Rodoljub Stanić / Milan Dragović Vinka Tomić / Jovo Mišković Vlastimir Mihajlović
Skupština SR Srbije (jedanaesti saziv) 6. maj 1986. 14. septembar 1989. Branislav Ikonić (do 1988) / Borisav Jović (do 1989) / Zoran Sokolović Miodrag Bogdanović, Olga Nikolić, Miloš Sinđić, Milan Šešlija i Jan Širka (do 6. maja 1988) / Krsta Avramović, Velimir Vukmanović, dr Tomislav Bandin i Ferat Ahmeti Predrag Todorović / Vladeta Popović
Veće udruženog rada Jovan Nikolić Rozmir Milojević Milorad Macić
Veće opština Dragan Nikolić Miroslava Marinković Dobrivoje Popović
Društveno-političko veće Živojin Žika Radojlović Afrim Deva Vlastimir Mihajlović
Skupština SR Srbije (dvanaesti saziv) 5. decembar 1989. 31. decembar 1990. Zoran Sokolović Vukašin Jokanović, Slobodan Janjić i Đorđe Šćepančević Vladeta Popović
Veće udruženog rada Miloš Laban Dušan Kosjer Milorad Macić
Veće opština Milorad Babović Behadin Ahmeti Dobrivoje Popović
Društveno-političko veće Živojin Žika Radojlović Radivoje Marinković Vlastimir Mihajlović

LiteraturaUredi

  • Ustav Narodne Republike Srbije. Beograd 1947. godina.
  • Ustav Socijalističke Republike Srbije sa Ustavnim zakonom o sprovođenju Ustava. „Savremena administracija“ Beograd, 1963. godina.
  • Ustav SR Srbije, Ustav SAP Vojvodine i Ustav SAP Kosova sa Ustavnim zakonima za sprovođenje ustava. „Službeni list SFRJ“ Beograd, 1974. godina.
  • Hronologija Radničkog pokreta i SKJ 1919-1979 (knjiga treća). „Institut za savremenu istoriju“ Beograd i „Narodna knjiga“ Beograd, 1980. godina.