Slovačka Socijalistička Republika

Slovačka Socijalistička Republika (SSR) bio je službeno ime Slovačke od 1. januara 1969. do početka 1990. godine. SSR je bila federativna jedinica unutar Čehoslovačke Socijalističke Republike.

Slovačka Socijalistička Republika unutar Čehoslovačke 19691990.

Nakon gušenja Praškog proleća u avgustu 1968. godine, ukinute su sve liberalne reforme iz tog razdoblja. Jedina alternativa bila je federalizacija Čehoslovačke. Ustavnim zakonom Federacije od 28. oktobra 1968. godine, uz Češku Socijalističku Republiku, bila je formirana i Slovačka Socijalistička Republika. Zakon je stupio na snagu 1. januara 1969. godine. Formirano je zasebno Slovačko nacionalno veće, kao republičko telo, a parlament Čehoslovačke je preimenovan u Narodnu skupštinu Čehoslovačke.

Nakon ukidanja socijalističke Republike, iz dotad zvaičnog naziva Slovačke ispušten je sufiks socijalistička, a novo zvanično ime države bilo je Slovačka Republika. Po sticanju nezavisnosti, 1. januara 1993, iz naziva je ispušten sufiks republika, tako da je novo ime jednostavno bilo Slovačka.

Vidi još

uredi