Sol je bio bog Sunca u drevnoj rimskoj religiji. Dugo se verovalo da je antički Rim imao dva različita boga Sunca. Za prvog Sola Indigesa se smatralo da je bio nevažan i da je potpuno nestao u ranom periodu. Istoričari su tvrdili da se tek u poznom Rimskom carstvu kult Sunca ponovo pojavio dolasakom u Rim kulta sirijskog Sola Inviktusa, možda pod uticajem mitraističkih misterija.