Socijalna zaštita

Socijalna zaštita podrazumeva sistem ekonomskih, političkih, prosvetnih, pravnih i svih drugih socijalno-institucionalizovanih mera i aktivnosti čiji je cilj prevencija uzroka mogućih individualnih socijalnih slučajeva i grupnih socijalnih problema, kao i obezbeđenje uslova za odgovarajuće institucionalizovane intervencije u slučajevima javljanja teškoća koje onemogućavaju uspešno lično i socijalno funkcionisanje. Socijalna zaštita uključuje i organizovan sistem raznovrsnih usluga počev od privatnih, javnih, državnih i drugih socijalnih ili socijalnohumanitarnih službi i institucija, kao i nevladinih organizacija, crkvenih udruženja, kao specifičnih lokalnih oblika međusobne podrške i pomoći građanima.

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

Spoljašnje vezeUredi