Spisak vrsta u Zvezdanim stazama

списак на Викимедији
A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

A uredi

 • Aenarci
 • Akali
 • Akamarijanci
 • Akritirijanci
 • Aksanarci
 • Aksanci
 • Alazomorfi
 • Algolijanci
 • Aldeanci
 • Alzuranci
 • Alkijanci
 • Alkionci
 • Amazariti
 • Anarci
 • Angozijanci
 • Andorijanci
 • Androidi
 • Ankarci
 • Antaranci
 • Antarijanci
 • Antedejanci
 • Antikanci
 • Arbazanci
 • Argala
 • Argelijanci
 • Argozijanci
 • Argrati
 • Ardanaci
 • Ariteanci
 • Arkadijanci
 • Arkarijanci
 • Arkonijanci
 • Arkturijanci

B uredi

 • B'Sari
 • B'Omar
 • Ba'ku
 • Ba'net
 • Bejdžoranci
 • Bendi
 • Baneanci
 • Bara Plenum
 • Barkonijanci
 • Barolijanci
 • Barzanci
 • Benkaranci
 • Bentanci
 • Benzeniti
 • Benziti
 • Berelijanci
 • Betazoidi
 • Betelgezijanci
 • Biomimetički oblik života
 • Bolijanci
 • Boralanci
 • Borej
 • Borg
 • Bozlik
 • Bota
 • Brini
 • Brekijanci
 • Brenarci
 • Briorci
 • Brunalci
 • Bajnarci
 • Bajzalijanci
 • Bajzatijum
 • Biće od snova
 • Biće M-113

V uredi

 • Vrsta 8472
 • V'radijani
 • Vadvauri
 • Valakijanci
 • Valerijanci
 • Valteze
 • Varo
 • Vaskanci
 • Ventaksijanci
 • Vente
 • Veratanci
 • Verilijanci
 • Vnori
 • Vajanci
 • Vedijanci
 • Visijanci
 • Vodvari
 • Vodžeanci
 • Vok'še
 • Vorgonci
 • Vori
 • Vorte
 • Vostidžije
 • Voti
 • Vulkanci
 • Vejti
 • Vognirovo biće
 • Vajngarci
 • Vazanti

G uredi

 • Galadoranci
 • Galamiti
 • Garanci
 • Garenorci
 • Gentonci
 • Gorni
 • Grazeriti
 • Gri
 • Grizele
 • Gunganci

D uredi

 • D'arsi
 • Daklidi
 • Dalivakanci
 • Debrunci
 • Deltanci
 • Denebijanci
 • Denobulanci
 • Devinijanci
 • Devorci
 • Dinalci
 • Duzodijanci
 • Dopterijanci
 • Dozi
 • Doudi
 • Dralijanci
 • Drajanci
 • Dremanci
 • Druodi

E uredi

 • Edo
 • Ekozijanci
 • El-Aurijanci
 • Elazijanci
 • Elaizijanci
 • Elora
 • Enaranci
 • Enolijanci
 • Eltabanci
 • Entaranci
 • Eske
 • Etanijanci
 • Evore
 • Egzokomp

Ž uredi

 • Žuici

Z uredi

 • Zali
 • Zakdorni
 • Zaldanci
 • Zalkonijanci
 • Zaraniti
 • Zeta oblik života
 • Zeonci
 • Zora Fel

I uredi

 • Ikaranci
 • Ikonijanci
 • Ilari
 • Ilidarijanci

J uredi

 • Jaderanci
 • Jalitijanci
 • Jalozijanci
 • Jate
 • Jaš-Eli
 • Jridijanci

K uredi

 • Katai
 • Kaitijanci
 • Kalamarijanci
 • Kaldonijanci
 • Kamoriti
 • Kapelani
 • Kardasijanci
 • Krizalijanci
 • Koridanci
 • Korvaleni
 • Kravik
 • Kristalno biće
 • K'normijanci
 • Kadi
 • Kaelonci
 • Kantare
 • Kareme
 • Kanteranci
 • Kejlarci
 • Kezariti
 • Kejzonci
 • Kelvanci
 • Kesati
 • Kinbori
 • Klaestronci
 • Klingonci
 • Kmade
 • Kobali
 • Koblijadi
 • Koli
 • Kolati
 • Kolarati
 • Kolhari
 • Komari
 • Kostolainci
 • Kotakijanci
 • Kovalanci
 • Krejdinci
 • Krejlorci
 • Kritasanci
 • Krenimci
 • Krezarci
 • Kriozijanci
 • Ktarijanci
 • Kajrijanci
 • Kju
 • Komari
 • Kvarenci
 • Ksarantini
 • Ksepoliti
 • Ksindi
 • Ksirilijanci

L uredi

 • Lovci
 • Ledozijanci
 • Letejanci
 • Lejronci
 • Ligonijanci
 • Lisepijanci
 • Lokirimi
 • Lorilijanci
 • Lotre
 • Lurijanci
 • Likozijanci
 • Liridijanci
 • Lizijanci
 • Lizarijanci
 • Litazijanci

Lj uredi

M uredi

 • M'klekse
 • Maldorijanci
 • Malkoti
 • Malonci
 • Malurijanci
 • Mari
 • Makulova vrsta
 • Maldorijanci
 • Malkoti
 • Malonci
 • Malurijanci
 • Mari
 • Mavasi
 • Mazariti
 • Meduzanci
 • Megariti
 • Mekarci
 • Melkoti
 • Menki
 • Mentarci
 • Metroni
 • Mikromozak
 • Mikal Putnik
 • Mikulaci
 • Minozijanci
 • Mintakanci
 • Miradorni
 • Mizleniti
 • Mizarijanci
 • Mokre
 • Monejanci
 • Morfinijanci
 • Motali
 • Mulziraci
 • Majlejanci

N uredi

 • N'kri
 • Nasenci
 • Napeanci
 • Nazari
 • Nasordini
 • Nauzijanci
 • Nečanci
 • Nezu
 • Noćna bića
 • Najhajdronci
 • Norkejdijanci
 • Numiri
 • Nu'bari
 • Nuvijanci
 • Najdžejanci
 • Najrijanci
 • Nebeski duhovi

O uredi

P uredi

 • Pakledi
 • Pa Vrejti
 • Paraganci
 • Parade
 • Pareinci
 • Paksanci
 • Pelijar Zel bića
 • Peldženiti
 • Pendarci
 • Petarijanci
 • Ponee
 • Pralorci
 • Prangi
 • Promelijanci
 • Profeti
 • Proksinijanci
 • Pajgorijanci

R uredi

 • Rakarci
 • Rakozanci
 • Ram Izadi
 • Ramuranci
 • Rigrunionci
 • Remanci
 • Retelijanci
 • Randariti
 • Rigelijanci
 • Rilnarci
 • Rizijanci
 • Romulanci
 • Rutijanci
 • Roj

S uredi

 • Sajterijanci
 • Stari
 • Sakarci
 • Salta'ne
 • Staranci
 • Saurijanci
 • Skatozijanci
 • Seli
 • Serozijanci
 • Sikarijanci
 • Srebrna krv
 • Skagaranci
 • Skrije
 • Son'e
 • Srivanci
 • Stakoronci
 • Sulibanci

T uredi

 • T-Rogoranci
 • T'Lani
 • Tak Tak
 • Takaranci
 • Takarijanci
 • Takriti
 • Talarijanci
 • Talavijanci
 • Talaksijanci
 • Talozijanci
 • Tamarijanci
 • Tandaranci
 • Tanuganci
 • Tarahongijanci
 • Tarelijanci
 • Tarezijanci
 • Talaraeni
 • Tarkanci
 • Tarlaci
 • Tavnijanci
 • Telariti
 • Telzijanci
 • Teplanci
 • Terellijanci
 • Terkelijanci
 • Terrelijanci
 • Terrellijanci
 • Tesik
 • Tazijanci
 • Tolijanci
 • Tiburonijanci
 • Torotanci
 • Toski
 • Trejbe
 • Trijanonci
 • Tribli
 • Trilonci
 • Trojanci
 • Tureje
 • Tajgarijanci

U uredi

 • U'tani
 • Ubini
 • Uksali
 • Ulijanci

F uredi

 • Farni
 • Fek'lri
 • Fen Domari
 • Ferengi
 • Flaksijanci
 • Fotijalijanci
 • Frunalijanci

H uredi

 • Hakonijanci
 • Halananci
 • Halijanci
 • Halkanci
 • Haladini
 • Harkonijanci
 • Hazari
 • Hekaranci
 • Hijerarhija
 • Hirodženi
 • Horte
 • Hologram
 • Hupajrijanci
 • Hur'k
 • Husnoci

C uredi

 • Cenketi
 • Citoplazmičko biće

Č uredi

 • Čalnoti
 • Čokuzani

uredi

Š uredi

 • Šeliji
 • Šivolijanci

Spoljašnje veze uredi