Termin stabilni izotop ima značenje slično onom za stabilni nuklid, ali je radije u upotrebi kada se govori o nuklidima specifičnog elementa. Stoga, forma u množini stabilni izotopi obično se odnosi na izotope istog elementa. Relativna zastupljenost takvih stabilnih izotopa može da se izmeri eksperimentalno (analiza izotopa), što vodi dobijanju odnosa izotopa koji se može koristiti kao istraživačka alatka. Teoretski, takvi stabilni izotopi moglo bi da uključuju radiogenične proizvode-ćerke radioaktivnog raspada, korišćene u radiometričkom datiranju. Kako god, izraz odnos stabilnog izotopa pre se koristi kada se odnosi na izotope čije su relativne zastupljenosti pod uticajem izotopne frakcionacije u prirodi. Ovo polje se naziva terminom geohemija stabilnog izotopa.

Literatura uredi