Stator je onaj deo mašine koji ne rotira, t. j. koji se ne pokreće. Suprotno, deo koji rotira je rotor. Statori se nalaze npr. u elektromotorima, generatorima, pumpama itd. Stator električnih mašina ima kućište(od gvožđa ili aluminijuma), namotaje (najčešće od bakra) i magnetno kolo (od feromagnetnih limova), kao i noge ili prirubnicu za učvršćenje (da bi stator bio statičan).