Stvaranje parova odnosi se na obrazovanje elementarne čestice i njene antičestice, obično iz fotona (ili drugog neutralnog bozona). To je dozvoljeno pod uslovom da foton (bozon) poseduje dovoljno energije za stvaranje para - jednake bar totalnoj masi mirovanja dveju čestica - i da okolnosti omogućavaju očuvanje (konzervaciju) i energije i momenta impulsa. I svi ostali kvantni brojevi, recimo moment impulsa i naelektrisanje, moraju u zbiru da budu jednaki nuli - dakle, stvorene čestice moraju da imaju suprotne vrednosti. Na primer, ako je stranost jedne čestice +1 tada druga mora imati stranost -1.

Shema stvaranja para elektron-pozitron: Gama foton uleće sleva i u njegovom sudaru sa atomskim jezgrom dolazi do stvaranja para elektron-pozitron.Videti isto

uredi