Stevo Dokmanović

учесник Народноослободилачке борбе и генерал-мајор Југословенске народне армије

Stevo Dokmanović (Plaški, 25. maj 1925Beograd, 3. februar 2023) bio je učesnik Narodnooslobodilačke borbe i general-major Jugoslovenske narodne armije.

stevo dokmanović
Stevo Dokmanović
Lični podaci
Datum rođenja(1925-05-25)25. maj 1925.
Mesto rođenjaPlaški, Kraljevina SHS
Datum smrti3. februar 2023.(2023-02-03) (97 god.)
Mesto smrtiBeograd, Srbija
Profesijavojno lice
Porodica
DecaRadmila Hrustanović
Delovanje
Učešće u ratovimaNarodnooslobodilačka borba
SlužbaNOV i PO Jugoslavije
Jugoslovenska narodna armija
19411977.
Čingeneral-major

Odlikovanja
Orden narodne armije sa lovorovim vencem Orden za vojne zasluge sa velikom zvezdom Orden narodne armije sa zlatnom zvezdom
Orden za hrabrost Orden partizanske zvezde sa puškama Partizanska spomenica 1941.

Biografija

uredi

Rođen je 25. maja 1925. godine u Plaškom. Osnovnu školu i dva razreda građanske škole završio je u Plaškom. Od 1939. godine do početka Drugog svetskog rata završio je dva razreda Vojno-zanatske škole, Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu, koji je u tom kraju bio jedan od centara radničkog pokreta i komunističkih ideja. Pod uticajem takve sredine već kao petnaestogodišnjak počeo je da oblikuje svoje komunističke i revolucionarne ideale koje je nepokolebljivo sledio u svim burnim ratnim i mirnodopskim okolnostima.

Narodnooslobodilačka borba

uredi

Po povratku u rodni kraj 1941, kao šesnaestogodišnji mladić, aktivno je učestvovao u organizaciji ustanka. Naročito se istakao na organizaciji i pripremi omladine za Narodnooslobodilačku borbu.

Kad je završio partizansku oficirsku školu, prvu na prostoru okupirane Jugoslavije, kao najmlađi slušalac, ubrzano je napredovao od desetara, političkog delegata voda, političkog komesara čete i u osamnaestoj godini postao politkomesar bataljona. Od avgusta 1944. godine, posle drugog težeg ranjavanja, do kraja rata bio je na dužnosti štabnog oficira u Glavnom štabu Narodnooslobodilačke vojske Hrvatske i rat završio u činu kapetana.

Posleratni period

uredi

Posle rata, proveo je sedamnaest godina na raznim dužnostima u Personalnoj upravi i Generalštabu Jugoslovenske narodne armije (JNA) i Komandi armijske oblasti u Sarajevu, a pre kraj vojne karijere u Centru za strategijska istraživanja, odakle je preveden u rezervu i penzionisan u činu general-majora JNA.

Završio je Višu vojnu akademiju i Ratnu školu Jugoslovenske narodne armije sa visokim ocenama.

Po završetku jednogodišnje škole stranih jezika i specijalizacije jezika u Engleskoj, bio je godinu dana na dužnosti u Komandi međunarodnih snaga (UNEF) na Sinaju, u Egiptu.

Kao zamenik komandanta Operativnog štaba, rukovodio je akcijom u likvidaciji ubačene diverzantsko-terorističke grupe na širem rejonu Bugojna (planina Raduša), 24. juna 1972. godine.

Učestvovao je u izradi dokumenta „Osnovi doktrine opštenarodne odbrane“ i drugih važnih dokumenata, čime je znatno doprineo razvoju ratne vojne doktrine.

Bio je pokretač i jedan od organizatora pripreme i izdavanja knjige „Plaščanska dolina i okolica u NOP-u“. Uspešno je sa izabranim saradnicima (ratnim drugovima i uglednim istoričarima), doprineo oblikovanju, pisanju i izdavanju ove knjige.

Iako prostorno veoma udaljen, nikad nije prekinuo vezu sa rodnim krajem. Uključivao se u sve značajnije političke, privredne, kulturne i druge akcije i manifestacije, naročito prilikom obeležavanja 27. jula, Dana ustanka u Hrvatskoj. Posle penzionisanja, uspešno je osam godina obavljao dužnost predsednika Gradskog odbora Udruženja rezervnih vojnih starešina u Beogradu. Uporedo je bio aktivan i u drugim društveno-političkim organizacijama, naročito u Savezu komunista. Tako je u jednom intervjuu 1985. godine u „Politici“ analizirao devijantna skretanja u Savezu komunista i vizionarski ukazao na posledice takvog stanja. Kao delegat na Desetom kongresu Saveza komunista Srbije, 1986. godine, ukazao je na bujanje nacionalizma u svim republikama, što je bitno ugrožavalo integritet i društveni poredak Jugoslavije, da su rukovodstva SKJ glavni krivac za takvo stanje i založio se za reformu SKJ, bez čije reforme ne može biti ni reforme društva.

1990-e

uredi

Uviđajući ozbiljnu opasnost, koja je pretila Srbima u Hrvatskoj, pa i u Plaščanskoj dolini, u Beogradu je 1991. godine osnovao multietničko Udruženje građana Plaškog. U ime toga udruženja je 1992. godine vodio intenzivnu prepisku sa Sajrusom Vensom, ličnim izaslanikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i Markom Goldingom, posrednikom za mirovne operacije, zalažući se da se Plaščanska dolina uključi u granice takozvane „Ružičaste zone“ i time spreči jednostrana akcija Zagreba.

Sa 54 penzionisana generala i admirala Jugoslovenske narodne armije sa teritorije Like i Dalmacije, potpisao je apel za mir upućen hrvatskim i srpskim predstavnicima, zahtevajući da preovlada razum i građanski mir i da se sporna pitanja rešavaju dijalogom i demokratskim putem, a ne građanskim ratom i teritorijalnim prekrajanjima, jer kao ratnici najbolje znaju šta rat donosi.[1][2]

Jedan je od osnivača nevladine organizacije u Beogradu, Društva za istinu o Narodnooslobodilačkoj borbi i Jugoslaviju. Brojnim aktivnostima u ovom društvu i van njega — na javnim skupovima i člancima u raznim novinama — uporno se bori protiv izvrtanja istorijskih činjenica i falsifikovanja istorije.

Preminuo je 3. februara 2023. godine u Beogradu. Sahranjen je uz vojne počasti na Novom groblju u Beogradu.[3]

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. Odlikovan je i brojnim ratnim i mirnodopskim jugoslovenskim odlikovanjima, među kojima su — Orden narodne armije sa lovorovim vencem, Orden za vojne zasluge sa velikom zvezdom, Orden za hrabrost, Orden narodne armije sa zlatnom zvezdom i Orden partizanske zvezde sa puškama. Dobitnik je i nekoliko javnih priznanja. Godine 1973. uručeno mu je Priznanje i zahvalnost za predan revolucionarni rad i uspešno rukovođenje jedinicama JNA, od strane Josipa Broza Tita.[3]

Reference

uredi