Student (časopis)

Student je studentski časopis Beogradskog univerziteta koji izdaje Savez studenata Beograda. Prvi broj Studenta izašao je 15. marta 1937. godine. Pokretač lista bio je Ivo Lola Ribar.

Broj 15 - mart 2007.

Među urednicima Studenta nalaze se sledeća imena: Dušan Makavejev, Dragan Ambrozić, Slobodan Vuksanović, Milorad Vučelić...

Istorijat uredi

Predratni period (1937—1940) uredi

Časopis Student je počeo sa radom u predratnom Beogradu, kao autentični levičarski omladinski list. Redakcija je formirana u zamajcu studentskog samoorganizovanja. U godinama koje su prethodile oformljene su i Zdravstveno potporno udruženje studenata, Studentska zadruga... Već od samog početka Student su pratile cenzura i zabrane. Prema tvrdnjama Bogdana Pešića, prvog urednika lista, često su cenzori tj. pripadnici policije čekali u samim štamparijama ne bi li odmah po izlasku iz štamparske prese zaplenili časopis. U tim prvim godinama Studenta, organi tadašnje države Kraljevine Jugoslavije oformili su „Studentski Glasnik“, kao konkurentni list Studentu.

Pedesete i šezdesete uredi

U novoformiranoj državi SFR Jugoslaviji (prethodno FNRJ) Student je krenuo iz pozicije svog predratnog konkurenta tj. postao je finansiran od države. Izdavač je tada, pa sve do raspada jednopartijskog sistema, bila Konferencija Saveza socijalističke omladine Srbije. Bez obzira na čvrsto partijsko vođstvo države, Student je i u ovim godinama uspeo da održi kritizerski duh. U zemlji jednopartijskog političkog sistema omladinska štampa je bila jedan od retkih medija koji je mogla da sa relativnom slobodom kritikuje stanje u zemlji i političko vođstvo. Ova će činjenica naročito doći do izražaja u događajima iz 1968. godine. Urednici iz tog vremena bili su: Josip Franić, Aleksandar Nenadović, Milan Vukos, Muharem Pervić, Gojko Miletić, Mirko Miloradović, Đoko Stojčić, Špiro Galović, Rade Kuzmanović, Đorđe Vuković, Nebojša Dragosavac.

Šezdeset osma (1968) uredi

Buđenje studentskog pokreta širom Evrope nije zaobišlo tadašnju Jugoslaviju. Studentski protesti u Beogradu bili su prvi protesti bilo kog tipa nakon Drugog svetskog rata. Ovaj događaj pratio je i porast opšteg interesovanja za studentsku štampu. Student je u tim danima izlazio dnevno i bivao zabranjivan. Časopis je tada zabeležio rekordan tiraž od 80.000 primeraka. Kraj protesta obeležen je na naslovnoj strani Studenta velikom crnom tačkom.

Sedamdesete i osamdesete uredi

Paralelno sa rastom popularnosti Studenta, širom čitave SFRJ omladinska glasila su u ovom periodu „doživela procvat“. Pored Studenta, među najpopularnijim listovima ovog tipa bili su i beogradski „Vidici“, slovenačka „Mladina“ i hrvatski „Polet“. Ustavne promene, smrt Josipa Broza i „Novi talas“ u muzici stvorili su veći tematski prostor za rad ovih listova. Iako je i u ovom godinama Student bivao zabranjivan, svaki broj je neprikriveno kritikovao licemerstvo i neprincipijelnosti tadašnjeg socijalističkog društva.

Devedesete uredi

 
Dvobroj - mart 1991.

Uvođenje višepartijskog sistema u Srbiju obeleženo je raspadom dotadašnje zemlje. Iako pred naletom nacionalne euforije, Student se u prvim godinama devedesetih nije mnogo promenio. Osim formata, sve ostalo je bilo neizmenjeno. Drugi rekordni tiraž list je zabeležio tokom demonstracija 9. marta 1991. godine i merio se u desetinama hiljada primeraka. Odnos redakcije prema vladajućoj Socijalističkoj partiji Srbije i uzurpacija SSB-a (i sadašnjeg zvaničnog izdavača lista) od strane partijskih struktura, rezultovao je smenom cele redakcije. U godinama koje slede, Student je postao glasnik SPS-a, što je trajalo sve do 5. oktobra 2000. godine.

Od Petog oktobra do danas uredi

Sa promenom političkog vođstva u Srbiji došlo je i do promena u uređivačkoj politici. Student je u prvim godinama XXI veka i dalje jedini univerzitetski list na Beogradskom univerzitetu. Pored akademskih pitanja bavi se društvom, kulturom i sportom. Izdavač je Savez studenata Beograda, najveća studentska organizacija ovog tipa na prostorima bivše jugoslavije. Od novembra 2006. godine, Student je deo Student Press In Europe (SPINE).

Literatura uredi

  • Arhiva saveza studenata Beograda
  • Narodna biblioteka, Beograd
  • Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd

Spoljašnje veze uredi