Pojam Studio može da se odnosi na:

  • Studio (studio), srpski studio koji se bavi sinhronizacijom animiranog i igranog sadržaja
  • Studio Džibli, filmski studio animiranog filma, prvobitno podružnica kuće Tokuma Šoten
  • Studio Čaplin, privatna filmska producentska kuća čiji je osnivač Dragoslav Lazić
  • Studio film, filmska kompanija u SFR Jugoslaviji - Bosna i Hercegovina osnovana 1953. godine