Sudska medicina

Sudska medicina je jedna je od medicinskih specijalnosti u okviru koje su njeni lekari, stručno osposobljeni, da uz primenu savremenih metod medicine nauke i forenzike daju stručno mišljenje o dijagnozi i lečenju bolesti, kao i o neposrednim i posrednim uzrocima smrti, te razložitim mehanizmima nastupanja oštećenja organizma ili smrti.[1][2]

Nadležnosti specijaliste sudske medicineUredi

Nadležnosti Opis poslova
Opšte nadležnosti
 • Daje mišljenje o dijagnozi i lečenju bolesti
 • Daje mišljenje o neposrednim i posrednim uzrocima smrti i obrazloženja o mehanizmima nastupanja oštećenja ili smrti
 • Daje mišljenje o dijagnozi na osnovu citomorfološke odnosno histomorfološke analize uzorka tkiva ili ćelija, po potrebi uz upotrebu dodatnih metoda i analiza
 • Daje, na naučnoj osnovi zasnovano mišlje za tkivno-morfološko dijagnozu uz sastavljanje protokola i održavanje standarda u laboratoriji, uz izvođenje patološke, citološke i sudsko-medicinske dijagnostike najčešćih bolesti iz humanih kliničkih uzoraka
 • Sarađuje sa državnim nadzornim i javnozdravstvenim službama
Posebne nadležnosti
 
Obdukciona sala, jedno od radnih mesta specijaliste sudske medicine
 • Opšta, obdukcijska i specijalna patologija
 • Forenzička tanatologija
 • Forenzička obdukcija i forenzička histologija
 • Patologija traume
 • Čedomorstvo, dela protiv polnosti, nasilje u porodici
 • Forenzička toksikologija
 • Identifikacija
 • Molekularne metode u sudskoj medicini
 • Traseologija i balistika
 • Kriminalističko istraživanje
 • Forenzička radiologija
 • Zakonska regulativa
 • Sudskomedicinska veštačenja
 • Forenzička entomologija
 • Organizacija, planiranje i upravljanje u sudskoj medicini.

IzvoriUredi

 1. ^ Lukić M, Pejaković S. Sudska medicina. Beograd: Privredno-finansijski vodič, 1975.
 2. ^ Milovanović M. Sudska medicina. Beograd - Zagreb: Medicinska knjiga, 1979.

Spoljašnje vezeUredi