Sumu-la-El je bio vladar Prve vavilonske dinastije. Prema donjoj hronologiji, vladao je od 1817. do 1781. godine p. n. e.

Vladavina

uredi

Sumu-la-El je bio sin i naslednik Sumuabuma, osnivača Prve vavilonske dinastije. Kao i njegov otac, širio je vavilonsku državu na štetu amoritskih država u Kazalu, Kišu i Siparu. Doživeo je poraz od Sinidinima, vladara Larse, što nije značajnije ugrozilo njegovu državu. Svoga sina, Sabiuma, postavio je za namesnika Sipara. Sabium ga je nasledio na prestolu Vavilona nastavljajući uspešnu vladavinu svojih prethodnika.

Kraljevi Prve vavilonske dinastije

uredi

Literatura

uredi
  • Istorija starog veka 1 - dr Momir Jović(105)