Sferna Beselova funkcija

Sferne Beselove funkcije i () predstavljaju rešenja diferencijalne jednačine:

tj. radijalne jednačine, koja se dobija separacijom varijabli prilikom rešavanja Helmholcove jednačine u sfernim koordinatama. Funkcije nazivaju se sfernim Beselovim funkcijama prve vrste, a (ili ) nazivaju se sfernim Beselovim funkcijama druge vrste ili sfernim Nojmanovim fukcijama.

Sferne Beselove funkcije prve vrste (x) za n = 0, 1, 2

Definicija uredi

Dva linearno nezavisna rešenja gornje diferencijalne jednačine nazivaju se sferne Beselove funkcije   i   ( ), a sa običnim Beselovim funkcijama Jn and Yn povezane su izrazom:

 
 

  se često označava sa   ili ηn, i ponekad se nazivaju sferne Nojmanove fukcije.

Sferne Beselove funkcije mogu da se napišu i kao:

 
 

Prikaz prvih nekoliko sfernih Beselovih funkcija uredi

 
Sferne Beselove funkcije druge vrste  (x), za n = 0, 1, 2

Nekoliko prvih sfernih Beselovih funkcija prve vrste je:

 
 
 
 

i za funkcije druge vrste:

 
 
 
 

Relacije ortogonalnosti uredi

 

gde je α > −1, δm,n Kronekerova delta funkcija, a uα,m je m-ti koren (nula) funkcije of jα(x). Relacije ortogonalnosti služe da bi se odredili koeficijenti razvoja funkcija u sferni Beselov red.

Druga relacija ortogonalnosti je:

 

a tu je δ Dirakova delta funkcija.

Asimptotski oblik uredi

 
 

Za slučaj kada x teži 0 dobijaju se sledeći izrazi:

 
 

Formule rekurzije uredi

 

Slične rekurzije postoje i za sfernu Nojmanovu funkciju:

 .

Generirajuće funkcije uredi

Generirajuće funkcije sfernih Beselovih funkcija su:

 
 

Sferne Hankelove funkcije hn uredi

Postoji i sferni analog Hankelovih funkcija, koje su kombinacija sfernih Beselovih funkcija:

 
 

Pojavljuju se u sfernim problemima rasprostiranja talasa, kao npr. prilikom multipolnoga razvoja elektromagnetskoga talasa.

Literatura uredi

  • Abramowitz, Milton; Stegun, Irene A., eds. (1965), Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, New York: Dover. ISBN 978-0-486-61272-0.