Taurogenska konvencija

Taurogenska konvencija o neutralisanju pruskog kontingenta u povlačenju francuske Velike armije iz Rusije, potpisana je 30. decembra 1812. godine u blizini Taurage (današnja Litvanija).

KonvencijaUredi

Konvencija predviđa da pruske trupe, na području MemelTilzitKurski zaliv ostanu neutralne, a ukoliko se ponovo priključe francuskim trupama ugovorena je obaveza da dva meseca ostanu u ratu sa Rusima. Ukoliko taurogenska konvencija ne bude ratifikovana, pruske trupe neometano će se uputiti u određenom pravcu. Taktizirajući između Rusa i Francuza, pruski kralj je prividno dezavuisao konvenciju, ali je ona, u stvari, označila početak prelaska Pruske na stranu Napoleonovih protivnika.

Vidi jošUredi

IzvoriUredi