Terestrička planeta

Terestrička planeta ili planeta Zemljinog tipa je planeta sa čvrstom površinom, za razliku od gasovitih džinova, koji se sastoje najviše od gasova.

Terestičke planete: S leva na desno: Merkur, Venera, Zemlja i Mars.

Naziv „terestrički“ je nastao od latinske reči „tera“ (lat. terra) što znači zemlja ili tlo, pa bi se atribut „terestrički“ mogao prevesti kao „zemljoliki“. Ponekad, ove planete u Sunčevom sistemu se takođe nazivaju i „unutrašnjim planetama“, mada se ova odrednica mnogo češće upotrabljava da označi položaj planete u odnosu na Zemlju, tako da su unutrašnje planete samo Merkur i Venera. Najvećim delom se sastoje od stena, malog su prečnika, prosečno oko 5 puta veće gustine od vode i imaju relativno retku atmosferu. Od gasovitih džinova su odvojeni pojasom asteroida za koji postoji pretpostavka da predstavlja ostatke neuspele, neformirane pete terestričke planete (pojas se nalazi između Marsa i Jupitera). Mada poslednja istraživanja odbacuju ovu mogućnost.

Planete Zemljinog tipa su tokom formiranja bile pod uticajem više temperature i jače gravitacije, te su zato manje i bogatije tvrđim elementima poput silicijuma i gvožđa, jer su gasovi u velikoj meri oduvani iz ovog unutrašljeg dela planetarnog sistema prilikom formiranja planeta. Struktura sve četiri terestričke planete Sunčevog sistema je slična: u njima se nalazi metalno jezgro, oko kojeg se nalazi silikatni omotač.

Od otkrivenih egzoplaneta, manji deo čine egzoplanete terestričkog tipa. Mnogo veći broj otkrivenih egzoplaneta čine gasoviti džinovi.

Planete Zemljinog tipa Sunčevog sistema su: