Tikveš, ili Tikvešija (mkd. Тиквеш, ili Тиквешија), je nizija i etnogeografska oblast koja se nalazi u južnom i centralnom delu Severne Makedonije. Najveća naseljena mesta u ovoj niziji su Kavadarci i Negotino, a većinu stanovništva čine Makedonci. Oblast je poznata po proizvodnji vina i jogurta.

Obale Tikveškog jezera

Položaj uredi

Tikveš se nalazi zapadno od Vardara, obuhvatajući tri geomorfološke celine: Tikvešku kotlinu, severni deo visoravni Vitačevo i dolinu Raečke reke. Regije koje okružuju Tikveš su Povardarje na istoku, Mariovo na jugu, Pelagonija na zapadu i Veleška regija na severu.[1]

Prošlost uredi

Tikveš je 1371. godine bio posed srpske velikaške porodice Dejanović.[2]

Reference uredi

  1. ^ Petrov, Gьorče. Materiali po izučvanieto na Makedoniя. Pečatnica Vъlkovъ, Sofiя. str.12
  2. ^ "Prosvetni glasnik", Beograd 1902. godine

Spoljašnje veze uredi