Tomos (grč. τόμος [tómos]) crkveni je akt koji izdaju patrijarh i sabor (sinod) jedne pravoslavne pomjesne crkve, a kojim se drugoj crkvi priznaje status autokefalne ili autonomne crkve.

Patrijaršijskim i sinodskim tomosom Carigradske patrijaršije (1922) priznato je ujedinjenje svih pravoslavnih crkvenih oblasti u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca u sadašnju Srpsku pravoslavnu crkvu. Skorašnjim patrijaršijskim i saborskim tomosom Srpske pravoslavne crkve (2005) priznata je crkvena autonomija Pravoslavnoj ohridskoj arhiepiskopiji.

Vidi jošUredi