Treća lička proleterska udarna brigada

Alternativni nazivi:
Deveta brigada NOV Hrvatske
Treća brigada Šeste ličke divizije
Treća lička proleterska brigada

Treća lička brigada
Treća lička brigada u Sremu 1944.jpg
Treća lička proleterska brigada, Srem, novembar 1944.
Postojanje15. septembar 1942.
Mesto osnivanja:
Mogorić
Formacijačetiri bataljona
Jačinaoko 900 boraca[traži se izvor]
DeoNOV i PO Jugoslavije
Angažovanje
OdlikovanjaOrden narodnog heroja
Orden narodnog oslobođenja
Orden partizanske zvezde
Orden bratstva i jedinstva
Komandanti
KomandantMilan Kuprešanin

Treća lička proleterska udrana brigada formirana je sredinom septembra 1942. godine u Mogoriću, kao Deveta brigada Hrvatske, od bataljona „Velebit“, „Bićo Kesić“, „Mirko Štulić“ i „Krbava“, sa oko 900 boraca.

Od foriranja Šeste ličke divizije pa do kraja rata Treća lička brigada borila se u sastavu ove proslavljene formacije.

Treća lička brigada naročito se proslavila za vreme Desanta na Drvar, kada je 25. maja 1944. iz Trubara intervenisala u napadnutom Drvaru i omogućila Vrhovnom štabu NOVJ, stranim vojnim misijama i ostalim institucijama da se bezbedno izvuku iz Drvara. Tom prilikom brigada je u petnaestočasovnoj borbi gotovo uništila nemački elitni 500 SS lovački padobranski bataljon.

Povodom tridesetogodišnjice, desanta na Drvar, 25. maja 1974. godine, odlikovana je Ordenom narodnog heroja.

Borbeni put Treće ličke brigadeUredi

Narodni heroji Treće ličke brigadeUredi

LiteraturaUredi

  Deo isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.