Trigeminalna duplja

Trigeminalna ili Mekelova duplja (lat. cavum trigeminale - Meckeli) je fibrozna loža, koja se nalazi na prednjoj strani petroznog dela slepoočne kosti u tzv. trigeminalnom udubljenju (lat. impressio trigemini). U njoj je smešten trigeminalni ganglion i zadnji krajevi završnih grana trogranog kranijalnog nerva, odnosno zadnji krajevi oftalmičnog, gornjoviličnog i donjoviličnog živca.[1][2][3]

Mekelovu duplju obrazuje duplikatura tvrde moždane opne, a naziv je dobila po imenu nemačkog anatoma Johana Fridriha Mekela Starijeg (nem. Johann Friedrich Meckel; 1724-1774).[4][5]

Izvori uredi

  1. ^ Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4. 
  2. ^ Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 
  3. ^ Susan Standring, ur. (2009) [1858]. Gray's anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, Expert Consult. illustrated by Richard E. M. Moore (40 izd.). Churchill Livingstone. ISBN 978-0-443-06684-9. 
  4. ^ J. F. Meckel. Tractatus anatomico physiologicus de quinto pare nervorum cerebri. Göttingen 1748.
  5. ^ „Who Named It”. 

Literatura uredi

  • Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 
  • Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4. 
  Ovaj tekst je objašnjenje pojma vezanog za medicinske i srodne nauke.
Tekst ima za cilj opširnije opisivanje pojma,
proširivanje njegovog značenja i povezivanje sa srodnim člancima.