Uzorci kreiranja

U softverskom inženjerstvu, uzorci kreiranja su projektni uzorci koji se bave mehanizmima kreiranja objekata. Oni pokušavaju da kreiraju objekte na načine pogodne određenoj situaciji, jer nekad osnovni način kreiranja objekata može da dovede do dizajnerskih problema ili povećane kompleksnosti dizajna. Uzorci kreiranja rešavaju ovaj problem kontrolom (na neki način) kreiranje objekta.

Neki primeri uzoraka kreiranja uključuju:

  • Unikat: Obezbeđuje da klasa ima samo jednu instancu i daje globalni pristup toj instanci
  • Prototip: Specificira vrste objekata koji se kreiraju korišćenjem prototipske instance i kreira nove objekte kopiranjem prototipa
  • Fabrički metod: Definiše interfejs za kreiranje objekata, ali ostavlja potklasama da odluče čije objekte kreiraju.
  • Apstraktna fabrika: Obezbeđuje interfejs za kreiranje familija povezanih ili zavisnih objekata bez specificiranja konkretnih klasa familije objekata
  • Graditelj: Razdvaja konstrukciju kompleksnog objekta od njegove reprezentacije tako da isti proces može da kreira različite reporezentacije
  • Lenja inicijalizacija: Taktički odlaže stvaranje objekta, izračunavanje neke vrednosti ili drugi skup proces dok on prvi put ne bude potreban

Vidi jošUredi