Umetnički direktor

Umetnički direktor je jedno od ključnih filmskih zanimanja.

U jednoj producentskoj kući ili radnoj organizaciji za proizvodnju filma, izdvaja se od ostalog rukovodećeg osoblja po specifičnom poslu koji obavlja u svom sektoru. Zadužen je da čita sva scenarija koja su ponuđena za realizaciju, ali i da pronalazi nova scenarija, koja bi bila pogodna za realizaciju. Ako je potrebno, daje primedbe i sugestije za ispravke i dorade. Predlaže i daje mišljenje o scenarijima koja bi mogla da se realizuju, vodeći pri tome računa o mogućnostima svoje kuće, o zahtevima društva i tržišta, kreirajući, pritom, programsku i repertoarsku politiku svoje kuće. U odnosu na odabrane projekte, može da daje predloge i utiče na izbor pretežno umetničkog osoblja (reditelja, glumca itd.), a u toku realizacije konsultuje se oko svih nastalih izmena koje bi mogle da utiču na umetnički nivo filma. U svom sektoru, može imati jednog ili više pomoćnika (dramaturga), ili čak celo dramaturško odeljenje, koje mu neposredno pomaže i sarađuje u svim ovim poslovima.

Umetnički saradnik reditelja i dizajnera produkcije, koji odgovara za realizaciju svih vizuelnih aranžmana filma, pre svega, dekora, a često i kostima i grafičke obrade. Prvi put se pojavio u filmu “Netrpeljivost” (1916), Dejvida Grifita i u Nemačkoj u doba ekspresionizma, 20-ih godina. Ponekad obavlja i dužnosti dizajnera produkcije.

Vidi još

uredi