Univerziteti u Republici Srpskoj su sve registrovane visokoškolske ustanove koje akademski nastavni obrazovni program izvode u skladu sa „Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske“. Visoko obrazovanje je prema Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srpske definisano kao djelatnost od opšteg društvenog interesa za Republiku Srpsku, i spada u nadležnost Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Univerziteti Republike Srpske

uredi

U Republici Srpskoj postoji više univerziteta koji su najvećim dijelom smješteni u tri regionalna centra, Banjaluku, Istočno Sarajevo i Bijeljinu. Najveća dva univerziteta su Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Istočnom Sarajevu, čiji je osnivač Republika Srpska. Republika Srpska je 1992. napravila restrukturu jugoslovenskog obrazovnog sistema i konstituisala Univerzitet u Banjoj Luci kao javnu instituciju Republike Srpske. Univerzitet u Istočnom Sarajevu je osnovan odlukom Narodne skupštine Republike Srpske 29. decembra 1993. godine. Sjedište Univerziteta u Istočnom Sarajevu je Istočno Sarajevo, a jedinice Univerziteta, odnosno fakulteti su raspoređeni u Lukavici, Palama, Trebinju, Foči, Zvorniku, Bijeljini, Brčkom i Doboju. Ova dva univerziteta su ujedno i jedina dva javna univerziteta u Srpskoj.

Privatni univerziteti u Republici Srpskoj su najvećim dijelom koncentrisani u Banjaluci i Bijeljini. Slobomir P Univerzitet je prvi privatni univerzitet u Srpskoj, a osovan je 2003. godine. Pored univerziteta, visokoškolsko obrazovanje u Srpskoj se izvodi i u visokom školama, koje su raspoređene u Banjaluci, Bijeljini, Gradišci, Prijedoru, Sokocu i Trebinju.

Javni univerziteti

uredi
 
Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Privatni univerziteti

uredi

Fakulteti Republike Srpske

uredi

Javni univerziteti i fakulteti

uredi
Naziv Ulica Naselje Opština Univerz. Osnovan Vrsta Slika
Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Borik Grad Banja Luka Univerzitet u Banjoj Luci Osnovana 15. jula 1999. godine javni
Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77 Obilićevo Grad Banja Luka Univerzitet u Banjoj Luci Osnovan 28. avgusta 1995. godine javni
Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Majke Jugovića 4 Obilićevo Grad Banja Luka Univerzitet u Banjoj Luci Osnovan 6. februara 1975. godine javni  
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Patre 5 Centar Grad Banja Luka Univerzitet u Banjoj Luci Osnovan 24. novembra 1962. godine javni
Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71 Obilićevo Grad Banja Luka Univerzitet u Banjoj Luci Osnovan 07. februara 1975. godine javni
Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Save Mrkalja 14 Centar Grad Banja Luka Univerzitet u Banjoj Luci Osnovan 17. marta 1978. godine javni
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Borik Grad Banja Luka Univerzitet u Banjoj Luci Osnovan 01. avgusta 1992. godine javni
Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77 Obilićevo Grad Banja Luka Univerzitet u Banjoj Luci Osnovan 06. februara 1975. godine javni  
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Mladena Stojanovića 2 Centar Grad Banja Luka Univerzitet u Banjoj Luci Osnovan je odlukom Narodne skupštine Republiek Srpske 12. septembra 1996. godine javni  
Rudarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Save Kovačevića bb Prijedor Grad Prijedor Univerzitet u Banjoj Luci Osnovan je rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske 16. maj 1997. javni
Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73 Obilićevo Grad Banja Luka Univerzitet u Banjoj Luci Osnovan 12. februara 1975. godine javni  
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a Borik Grad Banja Luka Univerzitet u Banjoj Luci Osnovan 27. marta 2009. godine javni
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Borik Grad Banja Luka Univerzitet u Banjoj Luci Osnovan je odlukom Narodne skupštine Republike Srpske 4. jula 2001. godine javni
Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Borik Grad Banja Luka Univerzitet u Banjoj Luci Osnovan je 27. marta 2009. godine javni
Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Borik Grad Banja Luka Univerzitet u Banjoj Luci Osnovan je 15. oktobra 1993. godine javni
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Vojvode Stepe Stepanovića 75a Obilićevo Grad Banja Luka Univerzitet u Banjoj Luci Osnovan je 12. septembra 1992. godine javni
Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu Stepe Stepanovića bb Trebinje Grad Trebinje Univerzitet u Istočnom Sarajevu javni
Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu Velečevo Foča Opština Foča Univerzitet u Istočnom Sarajevu Osnovan u oktobru 1994. godine javni
Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu Romanijska 42 Pale Opština Pale, Grad Istočno Sarajevo Univerzitet u Istočnom Sarajevu javni
Ekonomski fakultet Brčko Univerziteta u Istočnom Sarajevu Studentska 11 Brčko Distrikt Brčko Univerzitet u Istočnom Sarajevu javni
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vuka Karadžića 30 Lukavica Grad Istočno Sarajevo Univerzitet u Istočnom Sarajevu Na sadašnjoj lokaciji od 1975. Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske je 29. decembra 1993.

osnovan Univerzitet u Srpskom Sarajevu

javni
Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu Alekse Šantića bb Pale Opština Pale, Grad Istočno Sarajevo Univerzitet u Istočnom Sarajevu Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske je 29. decembra 1993.

osnovan Univerzitet u Srpskom Sarajevu

javni  
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Stambolčić bb Pale Opština Pale, Grad Istočno Sarajevo Univerzitet u Istočnom Sarajevu javni
Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu Račanska 133 Bijeljina Grad Bijeljina Univerzitet u Istočnom Sarajevu Osnovan je 28. jula 2005. godine odlukom Narodne skupštine Republike Srpske javni  
Fakultet za proizvodnju i menadžment Univerziteta u Istočnom Sarajevu Trg palih boraca 1 Trebinje Grad Trebinje Univerzitet u Istočnom Sarajevu Osnovan je odlukom Narodne Skupštine Republike Srpske 1. oktobra 1995. godine javni
Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vuka Karadžića 30 Lukavica Grad Istočno Sarajevo Univerzitet u Istočnom Sarajevu Osnovan je odlukom Narodne Skupštine Republike Srpske 1992. godine javni
Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vuka Karadžića 30 Lukavica Grad Istočno Sarajevo Univerzitet u Istočnom Sarajevu Osnovana 1994/1995. godine javni
Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu Studentska 5 Foča Opština Foča Univerzitet u Istočnom Sarajevu Osnovan 15. oktobra 1993. godine javni
Pedagoški fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu Svetog Save 24 Bijeljina Grad Bijeljina Univerzitet u Istočnom Sarajevu Osnovan odlukom Narodne skupštine Republike Srpske 21. jula 1993. godine javni  
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vuka Karadžića 30 Lukavica Grad Istočno Sarajevo Univerzitet u Istočnom Sarajevu javni
Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu Alekse Šantića bb Pale Opština Pale, Grad Istočno Sarajevo Univerzitet u Istočnom Sarajevu javni  
Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vojvode Mišića br 52 Doboj Grad Doboj Univerzitet u Istočnom Sarajevu Osnovan odlukom Vlade Republike Srpske 11. juna 1996. godine javni
Tehnološki fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu Karakaj 1 Zvornik Grad Zvornik Univerzitet u Istočnom Sarajevu javni

Privatni univerziteti i fakulteti

uredi
Naziv Ulica Naselje Opština Univerz. Osnovan Vrsta Slika
Akademija umjetnosti Pavlovića put bb Slobomir Grad Bijeljina Slobomir P Univerzitet Osnovana 2004/2005. godine privatni
Fakultet za ekonomiju i menadžment Pavlovića put bb Slobomir Grad Bijeljina Slobomir P Univerzitet Osnovan 3. novembra 2003. godine privatni
Fakultet za informacione tehnologije Pavlovića put bb Slobomir Grad Bijeljina Slobomir P Univerzitet Osnovan 3. novembra 2003. godine privatni
Filološki fakultet Pavlovića put bb Slobomir Grad Bijeljina Slobomir P Univerzitet Osnovan 2004/2005. godine privatni
Poreska akademija Pavlovića put bb Slobomir Grad Bijeljina Slobomir P Univerzitet Osnovan 2004/2005. godine privatni
Pravni fakultet Pavlovića put bb Slobomir Grad Bijeljina Slobomir P Univerzitet Osnovan 2004/2005. godine privatni
Fakultet za poslovne i finansijske studije Jovana Dučića 23a Grad Banja Luka Univerzitet za poslovne studije privatni
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn Jovana Dučića 23a Grad Banja Luka Univerzitet za poslovne studije privatni
Fakultet za primjenjenu ekonomiju Jovana Dučića 23a Grad Banja Luka Univerzitet za poslovne studije privatni
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju Jovana Dučića 23a Grad Banja Luka Univerzitet za poslovne studije privatni
Fakultet za ekologiju Jovana Dučića 23a Grad Banja Luka Univerzitet za poslovne studije privatni
Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Despota Stefana Lazarevića bb Grad Banja Luka Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment 2003. privatni
Fakultet za političke nauke, Ekonomski

fakultet, Pedagoški fakultet, Fakultet za ekologiju, Fakultet za informatiku i Fakultet lijepih umjetnosti.

Veljka Mlađenovića 12e Grad Banja Luka Nezavisni univerzitet Banja Luka 2005. privatni
Fakultet zdravstvenih nauka, Fakultet informacionih tehnologija, Fakultet pravnih nauka, Fakulet poslovne ekonomije, Fakultet sportskih nauka, Fakultet filoloških nauka Vojvode Pere Krece 13 Grad Banja Luka Panevropski univerzitet Apeiron 1. avgust 2007. privatni
Poslovni fakultet Višegrad Užičkog Korpusa 12 Višegrad Opština Višegrad Univerzitet Sinergija privatni
Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka Pete kozarske brigade 18 Grad Banja Luka Univerzitet Sinergija privatni
Pravni fakultet Bijeljina Raje Baničića bb Bijeljina Grad Bijeljina Univerzitet Sinergija 25. jula 2005. privatni
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bijeljina Raje Baničića bb Bijeljina Grad Bijeljina Univerzitet Sinergija 25. jula 2005. privatni
Fakultet za poslovnu informatiku Bijeljina Raje Baničića bb Bijeljina Grad Bijeljina Univerzitet Sinergija 25. jula 2005. privatni
Filološki fakultet Bijeljina Raje Baničića bb Bijeljina Grad Bijeljina Univerzitet Sinergija 25. jula 2005. privatni
Fakultet kozmetologije i estetike Banja Luka Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 165a Grad Banja Luka 12. januar 2006. privatni

Visoke škole

uredi
Naziv Ulica Naselje Opština Osnovana Vrsta Slika
Visoka škola Komunikološki koledž u Banjaluci „Kapa fi“ Vojvođanska 2 Grad Banja Luka 21. avgusta 2000. privatna  
Visoka škola „Banja Luka koledž“ Miloša Obilića 30 Grad Banja Luka 2005. privatna
Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“ Banja Luka Knjaza Miloša 10a Grad Banja Luka privatna
Visoka škola „Koledž zdravstvene njege“ Bijeljina Pavlovića put bb Bijeljina Grad Bijeljina privatna
Visoka škola poslovnog menadžmenta „Primus“ Gradiška Dositejeva bb Gradiška Opština Gradiška 14. decembar 2007. privatna
Visoka medicinska škola Prijedor Nikole Pašića 4a Prijedor grad Prijedor javna
Visoka škola za informatiku i menadžment „CIM Janjoš“ Prijedor Trg Majora Karlice 1 Prijedor grad Prijedor 28. decembar 2007. privatna
Visoka škola za uslužni biznis Sokolac Cara Lazara bb Sokolac Opština Sokolac, Grad Istočno Sarajevo 28. decembar 2007. privatna
Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje Stepe Stepanovića bb Trebinje Grad Trebinje Osnovana odlukom Vlade Republike Srpske 2007. godine javna

Vidi još

uredi

Izvori

uredi

Spoljašnje veze

uredi