Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Univerzitet u Istočnom Sarajevu je jedan od dva univerziteta u Republici Srpskoj sa sedištem u gradu Istočno Sarajevo. Univerzitet u Istočnom Sarajevu je dio prijeratnog Univerziteta u Sarajevu koji je osnovan 1949. godine.[2] U sastavu Univerziteta nalazi se 17 fakulteta i 2 akademije.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Univerzitet u Istočnom Sarajevu.PNG
Tipdržavni
Osnivanje14. septembar 1992.
Rektorprof. dr Mitar Novaković
Broj studenata8,049 (2018–19)[1]
Broj fakulteta17
Broj akademija2
LokacijaIstočno Sarajevo,  Republika Srpska
Veb-sajtwww.ues.rs.ba
Grb UIS.gif

IstorijaUredi

Sarajevska bogoslovija kao matica UniverzitetaUredi

Univerzitet u Istočnom Sarajevu baštini i tradiciju prvih visokoškolskih institucija osnovanih u BiH. To se, prije svega, odnosi na Sarajevsku bogosloviju, koja je osnovana još 1882. godine i koja, kao prva srpska visoka škola u BiH, predstavlja svojevrsnu maticu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Poslije Drugog svjetskog rata Sarajevska bogoslovija nije nastavila rad zato što su joj prostorije nacionalizovane i oduzete. Savremena istorija Sarajevske bogoslovije počinje 1991. godine, kada je Sinod Srpske pravoslavne crkve donio odluku da se pokrene proces restitucije imovine Sarajevske bogoslovije i da se osnuje duhovna akademija u Sarajevu. Zbog građanskog rata u BiH realizacija te odluke prolongirana je do 1994. godine, kada je u Foči, tadašnjem Srbinju, osnovana Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog, koja iste godine počinje sa izvođenjem nastave kao članica Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Univerzitet u Sarajevu Republike SrpskeUredi

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, pod imenom Univerzitet u Sarajevu Republike Srpske, osnovan je 14. septembra 1992. godine odlukom Narodne skupštine Republike Srpske. Tom odlukom potvrđene su ranije odluke vlasti Republike Srpske prema kojima je Univerzitet u Istočnom Sarajevu sukcesor Univerziteta u Sarajevu (1949—1992), kojeg je, usljed izbijanja građanskog rata u BiH, 1992. godine moralo da napusti više stotina nastavnika i saradnika, kao i više hiljada studenata srpske nacionalnosti. Slična situacija bila je i na drugim univerzitetima u BiH, koji su se nalazili na teritoriji muslimansko-hrvatske federacije, danas Federacije BiH, posebno na univerzitetima u Mostaru i u Tuzli. Zahvaljujući entuzijazmu i patriotizmu srpskih nastavnika i saradnika sa pomenuta tri univerziteta, kao i izraženoj volji naroda i vlasti Republike Srpske, osnovani su fakulteti i akademije u Palama, Zvorniku, Bijeljini, Brčkom i u Trebinju, te revitalizovana vaspitno-obrazovna, naučna, istraživačka, duhovna i umjetnička djelatnost u svim većim opštinama u istočnom dijelu Republike. Danas ti fakulteti i akademije čine temelje i stubove integrisanog Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Pojedini fakulteti u sastavu Univerziteta osnovani su sukcesivno od 1992. godine kada su osnovani Medicinski fakultet, Pravni fakultet i Viša pedagoška škola koja je predstavljala preteču Filozofskom fakultetu koji je osnovan 1950. godine u Sarajevu. U Univerzitet u Istočnom Sarajevu integrisana je tradicija i iskustvo i Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, koji je osnovan 1940. godine kao zaseban fakultet Univerziteta u Beogradu. Godinu dana kasnije otvara se Tehnički fakultet (1949.), a iste godine zvanično sa radom je otpočeo Univerzitet u Sarajevu. 1975. godine Elektrotehnički fakultet uselio u novu zgradu u Lukavici.[3] Na osnovu toga Univerzitetu u Istočnom Sarajevu s pravom pripada bogata tradicija i istorija današnjeg Univerziteta u Sarajevu. Većina profesora i asistenata sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu radili su prije rata na jedinstvenom Univerzitetu u Sarajevu. Broj studenata prije rata kretao se oko 30 000 (oko 22 000 redovnih i 8000 vanrednih).

U skladu sa bolonjskim procesom, čija je primjena započela 2006. godine, Univerzitet u Istočnom Sarajevu od akademske 2007/08. godine predstavlja integrisani univerzitet, na kome, u deset univerzitetskih centara, prema podacima sa upisa za školsku 2018–19. studira ukupno oko 8,000 studenata na 38 studijskih programa. Danas ova visokoškolska institucija predstavlja generator razvoja lokalnih zajednica u kojima egzistiraju organizacione jedinice Univerziteta. Istovremeno, primjenjujući osnovne postulate međunarodne saradnje, koju razvija sa velikim brojem institucija u regionu, Evropi i svijetu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu danas je strateški važan faktor razvoja i garant budućnosti Republike Srpske..[4]

Nazivi univerzitetaUredi

 • Univerzitet u Sarajevu (1949-1992)
 • Univerzitet u Sarajevu Republike Srpske (1992)
 • Univerzitet u Srpskom Sarajevu (1992-2006)
 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu (2006-)

FakultetiUredi

 
Univerzitetska zgrada na Palama.
 • U Brčkom
  • Ekonomski fakultet
   • Studijski program računovodstvo i finansije
   • Srudijski program menadžment
 • U Bijeljini
  • Fakultet poslovne ekonomije
   • Studijski program spoljna trgovina, porezi i carine
   • Studijski program finansije, bankarstvo i osiguranje
   • Studijski program poslovna informatika
  • Pedagoški fakultet
   • Studijski program razredna nastava
   • Studijski program predškolsko obrazovanje
   • Studijski program tehničko obrazovanje i informatika
  • Pravni fakultet
  • Poljoprivredni fakultet
   • Studijski program: poljoprivreda — tri smjera: opšti, biljna proizvodnja i stočarstvo
 • U Doboju
  • Saobraćajni fakultet
   • Studijski program drumski i gradski saobraćaj
   • Studijski program željeznički saobraćaj
   • Studijski program telekomunikacije i poštanski saobraćaj
   • Studijski program logistika
   • Studijski program vazdušni saobraćaj
   • Studijski program saobraćajnice
   • Studijski program informatika u saobraćaju
   • Studijski program motorna vozila
 • U Zvorniku
  • Tehnološki fakultet
   • Studijski program hemijsko procesno inženjerstvo
   • Studijski program prehrambeno inžinjerstvo
   • Studijski program inženjerstvo zaštite životne sredine
   • Studijski program elektrohemijsko inžinjerstvo
   • Studijski program upravljanje tehnologijama
   • Studijski program biologija
 • U Istočnom Novom Sarajevu
  • Elektrotehnički fakultet
   • Studijski program elektroenergetika
   • Studijski program automatika i elektronika
   • Studijski program računarstvo i informatika
   • Studijski program telekomunikacije
  • Poljoprivredni fakultet
   • Studijski program: poljoprivreda — tri smjera: opšti, biljna proizvodnja i stočarstvo
  • Mašinski fakultet
   • Studijski program mašinstvo — tri smjera: proizvodno mašinstvo, inženjerski dizajn i termodinamika i procesno mašinstvo
  • Muzička akademija
   • Studijski program vokalno instrumentalni
    • Odsjek za solo pjevanje
    • Odsjek za klavir
    • Odsjek za harmoniku
    • Odsjek za gudačke instrumente — violina
    • Odsjek za gudačke instrumente — viola
    • Odsjek za duvačke instrumente — flauta
    • Klasa gitara
   • Studijski program muzičko, pedagoško teorijski
    • Odsjek za opštu muzičku pedagogiju
    • Odsjek za crkvenu muziku i pojanje
    • Odsjek za kompoziciju
 • U Palama
  • Ekonomski fakultet
   • Studijski program ekonomija
   • Studijski program turizam i hotelijerstvo
  • Pravni fakultet
  • Filozofski fakultet
   • Studijski program filozofija
   • Studijski program sociologija
   • Studijski program novinarstvo
   • Studijski program istorija
   • Studijski program pedagogija
   • Studijski program razredna nastava
   • Studijski program psihologija
   • Studijski program srpski jezik i književnost
   • Studijski program ruski i srpski jezik i književnost
   • Studijski program opšta književnost i bibliotekarstvo
   • Studijski program opšta književnost i teatrologija
   • Studijski program engleski jezik i književnost
   • Studijski program njemački jezik i književnost
   • Studijski program kineski i engleski jezik i književnost
   • Studijski program geografija
   • Studijski program matematika i računarstvo
   • Studijski program matematika i fizika
   • Studijski program politikologija i međunarodni odnosi
  • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
   • Studijski program sport
   • Studijski program fizičko vaspitanje
 • U Foči
  • Pravoslavni bogoslovski fakultet
   • Studijski program pravoslavna teologija opšti smjer
   • Studijski program pravoslavna teologija praktični smjer
   • Studijski program crkveno slikarstvo i umjetnost
  • Medicinski fakultet
   • Studijski program medicina
   • Studijski program stomatologija
   • Studijski program zdravstvena njega
   • Studijski program specijalna edukacija i rehabilitacija
 • U Trebinju
 • U Srebrenici
 • U Vlasenici

PrazniciUredi

Slava Univerziteta u Istočnom Sarajevu je 24. maja, Sveti Ćirilo i Metodije.

Vidi jošUredi

ReferenceUredi

 1. ^ „UPISANI STUDENTI” (PDF). rzs.rs.ba. Pristupljeno 29. 11. 2019. 
 2. ^ Univerzitet u Istočnom Sarajevu, istorijat, Pristupljeno 27. 4. 2013.
 3. ^ Istorijat ETF-a u Istočnom Sarajevu
 4. ^ Zvanična stranica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pristupljeno 27. 4. 2013.

Spoljašnje vezeUredi