Fatehpur Sikri je bila prestonica Mogulskog carstva tokom vlasti Ahbara Velikog od 1571. do 1585. Grad je napušten zbog nedostatka vode. Nalazi se u Utar Pradešu u Indiji. Fatehpur Sikri se nalazi na UNESCOvoj listi svetske baštine.

Fatehpur Sikri na karti Indije
Fatehpur Sikri
Fatehpur Sikri
Fatehpur Sikri na karti Indije
Pogled duž Fatehpur Sikrija

Istorija i značaj

uredi

Mogulski car Ahbar Veliki je sagradio Fatehpur Sikri 1571. u počast jednog sufističkog sveca. Fatehpur Sikri je zajedno sa Agrom predstavljao prestonicu carstva. U Agri su se nalazili arsenal, deo riznice i druge rezerve, koje su čuvane u Crvenoj tvrđavi. U slučaju krize dvor, harem i riznica premeštali bi se u Crvenu tvrđavu u Agri koja je bila udaljena oko 45 kilometara. Tokom tih godina, kada je Fatehpur Sikri bio glavni grad, desile su se mnoge inovacije u vojnoj organizaciji i provincijskoj administraciji.

Grad je nastao da bi se zadovoljili kreativni i estetski impulsi Ahbara Velikog, tako da se u gradu nalaze brojne palate, dvorane i džamije. Mnoge sadašnje indijske arhitekte Fatehpur Sikri smatraju izvorom nadahnuća. Sam nacrt grada pokazuje svestan napor da se proizvedu bogati prostorni efekti organizacijom oblika na otvorenom prostoru.

 
Divan-i-kas – dvorana privatnog prijema

Značajne građevine

uredi

Građevine Fatehpur Sikrija pokazuju sintezu različitih regionalnih zanatskih škola od Gudžarata do Bengala. To je zato što su najbolje zanatlije iz celoga carstva sarađivale u gradnji. Vide se uticaji hindu i džainu arhitekture zajedno sa islamskim elementima. Građevinski materijal je uglavnom bio crveni peščanik. Neke od značajnijih zgrada su:

  • Naubat kana -zgrada bubnjeva, koja je bila blizu ulaza i odakle se najavljivao značajan dolazak
  • Divan-i-am - dvorana javnog prijema, koja se nalazila u mnogim mogulskim gradovima, a služila je da se car sretne sa običnim narodom
  • Divan-i-kas -dvorana privatnog prijema, a bila je čuvena po centralnom stubu
  • Buland Darvaza -prolaz do džamije
  • Panč mahal -palata na 5 spratova. U prizemlju je 176 interesantno izrezbarenih stubova
  • Grob od Salim Histija, belim mermerom ukrašen grob u dvorištu džamije 
Panoramski pogled na fatehpur Sikri

Spoljašnje veze

uredi