Fizička geografija

Fizička geografija je naučna disciplina koja izučava celokupnu prirodu na Zemlji ili njen geografski omotač. Složenost ove discipline ogleda se u tome što prirodu čine četiri osnovna dela ili, uslovno rečeno, sfere. To su: litosfera, atmosfera, hidrosfera i biosfera, odnosno stenoviti, vazdušni, vodeni i biološki omotač Zemlje. Ove sfere imaju tačno određeni sastav i u njima se odigravaju specifični procesi. One se međusobno dodiruju i prožimaju. Na primer, osim u morima, jezerima i rekama, voda je zastupljena u Zemljinoj kori, u atmosferi i u biljkama i životinjama. Slično je sa sastojcima litosfere, atmosfere i biosfere. Zbog toga se svaka bitnija promena u jednoj od njih jače ili slabije odražava i na ostale tri sfere.

Podela fizičke geografije uredi

Fizička geografija se deli na:

Literatura uredi

  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd

Spoljašnje veze uredi