Fizički sloj

Fizički sloj (engl. Physical Layer) je prvi i najniži od sedam slojeva OSI modela računarske mreže. Prevodi komunikacijske zahteve od sloja veze u specifične operacije u tehničkim uređajima, tj. prevodi bitove frejma u odgovarajući kodiran električni, optički ili radio signal, a potom vrši predaju, kontrolu prenosa i prijem. Ovaj sloj se za razliku slojeva viših nivoa u potpunosti odnosi na hardver i u skladu sa tim, zadužen je za tri primarne funkcije:

  • Standardizacija komponenti (adapteri, interfejsi mržnih uređaja, kablovi i konektori)
  • Način predstavljanja podataka (modulacija i kodiranje) i kontrolne standarde.
  • Signalizacija, sinhronizacija signala, predaja, prijem i prenos medujumom.

Fizički sloj je osnovni sloj na kojem se temelje funkcije ostalih slojeva u mreži. Međutim, s obzirom na veliku raznovrsnost dostupnih tehničkih uređaja sa veoma različitim karakteristikama, to je možda najsloženiji sloj u OSI arhitekturi,