Fis-mol je molska lestvica, čija je tonika ton fis, a kao predznak ima tri povisilice.

Fis-mol
ParalelnaA-dur
Dominantnacis
Subdominantnaha
Kvintakordfis-a-cis
Simboli akoradafis, f♯, f♯m

Varijante lestvice

uredi

Na slici ispod se daju videti redom, prirodna, harmonska i melodijska fis-mol lestvica:

 
 
 

U harmonskom molu sedmi ton pri povišenju prelazi iz čistog e u eis, a u melodijskom e-molu šesti ton biva povišen iz čistog de u dis.

Poznatija klasična dela u fis-molu

uredi
  • Koncert za klavir i orkestar, br. 1, op. 1, Rahmanjinov
  • Mađarski ples br. 5, Brams
  • Oproštajna simfonija, br. 45, Hajdn
  • Sonata br. 24, Betoven
Dijatonske Lestvice
Predznaci 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Dur Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Mol as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Sa snizilicama
-
Sa povisilicama
muzička notacijamuzičke lestvicetempodinamikaartikulacijaornamenti