Fotografska magnituda

Fotografska magnituda je prividna veličina (magnituda) astronomskog objekta koji je snimljen fotografskim aparatom. Ovaj način određivanja prividne veličine je često korišten pre otkrića fotometra, koji tačno meri jačinu svetlosti astronomskih objekata.

Problem sa fotografskom magnitudom je činjenica da je fotografski film više osetljiv na plavu svetlost nego ljudsko oko ili moderni fotometri. Zbog toga plave zvezde imaju nižu (svetliju) fotografsku magnitudu nego vizuelnu magnitudu na skali fotografske magnitude, u poređenju sa vizuelnom. Isto tako kod crvenih zvezda stvar je obrnuta, izgledaju manje svetle na fotografskom filmu nego vizuelno.

Simbol za prividnu fotografsku magnitudu je mpg, a za apsolutnu fotografsku magnitudu Mpg.[1]

Reference uredi

  1. ^ Norton, Arthur P., Norton's Star Atlas. 1973. ISBN 978-0-85248-900-0. str. 29.

Vidi još uredi