Halid ibn el Velid

Arapsko pismo

Halid ibn el Valid (umro oko 641) je bio arabljanski vojskovođa.

BiografijaUredi

Halid je kao komandant desnog krila Mekanaca rešio bitku na Uhudu 625. godine protiv Muhameda. Međutim, četiri godine kasnije pristaje uz Muhameda prihvativši islam. Posle porza kod Mute, Hajdar je uspeo da potučenu vojsku vrati u Medinu. Muhamed mu je zbog toga podario titulu „mač božiji“. Učestvovao je u islamizaciji Arabije nanevši poraz Maslamu kod Akrabe 632. godine. Sledeće godine je zauzeo Hiru čime je sve porečje Eufrata palo u muslimanske ruke. Vizantince je potukao pod Damaskom i zauzeo grad nakon višemesečne opsade. Znatno je doprineo velikoj pobedi Arabljana nad Vizantincima u bici na Jarmuku u kojoj je učestvovao na čelu konjice.

Njegov sin je Abd el Rahman ibn Halid.

IzvoriUredi