Hermeneutika je umjetnost ili teorija interpretacije, kao i tip filozofije koja nastaje kao rezultat postavljanja pitanja u samom procesu interpretacije. Korijeni hermeneutike su u interpretaciji religijskih tekstova, ali vremenom stiče šire značenje i početkom 20. vijeka u Njemačkoj, hermenautika postaje jedna filozofska struja.

Moderna hermeneutika uključuje verbalnu i neverbalnu komunikaciju, kao i semiotiku, presupoziciju. Hermeneutika je širom primenjena u društvenim naukama, pravu, istoriji i telogiji.