Hipnos (grč. Ὕπνος, lat. Somnus), rimski ekvivalent je poznat kao Somnus je bio bog sna i sam san - perfonifikacija sna (spavanja), sin boginje noći Nikse i Tartara, boga podzemnog mraka.

Hipnos i Tanatos

Mitologija uredi

Hipnos, u grčkoj mitologiji, je sa svojom majkom Niktom svake noći dolazio na svet, tiho se kretao po zemlji i moru i svemu što živi donosio san koji oslobađa od briga i muka. Njegova žena je bila Paziteja, koja se smatra za četvrtu Haritu, ili Graciju.

Hipnos, zajedno sa Tanatosom, bogom smrti i njegovim bratom, je živeo u podzemnom svetu, u pećini, gde se nalazila njegova palata do koje nisu dopirali sunčevi zraci. Na ulazu u pećinu cvetali su makovi za koje se smatralo da hipnotišu, i ostale slične biljke. Zbog toga što je Nikta bila jako moćna, ni sam Zevs se nije usuđivao da kroči u Hipnosovo carstvo.

Njegovoj moći niko nije mogao odoleti, pa je dva puta, na molbu boginje Here uspavao i samog boga Zevsa. Prvi put kada je Hera htela ubiti Herakla posle njegovog pohoda na Troju, a drugi put kada je Posejdonu omogućila da pomogne Ahejcima u Trojanskom ratu, iako je Zevs to zabranio.

Spoljašnje veze uredi