Centralni komitet (CK) je bio organ u svakoj komunističkoj partiji. Sastojao se od stotinak ili čak više stotina članova, u zavisnosti od brojnosti partije. Članove Centralnog komiteta biralo je članstvo na Kongresu partije, a predlagali su ih niže organizacione jedinice — okružne i opštinske organizacije.

Zasedanja Centralnog komiteta su obično najavljivala neku bitnu promenu politike partije ili obračun sa nekom grupom. Sastajao se nekoliko puta godišnje i manje više aklamacijom potvrđivao pravac politike koji je predlagao Politbiro ili Izvršni komitet.